График за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на общинския кръг на ученическите

олимпиади за учебната 2021/2022 година

 

  • Знам и мога – 22.01.2022 г.

  •  Български език и литература  – 27.01.2022 г., 14.00 часа;

  •  Английски език – 13.01.2022 г., 14.00 часа;

  •  Математика –10.12.2021 г., 14.00 часа;

  •  История и цивилизации – 14.01.2022 г., 14.00 часа;

  •  География и икономика – 21.01.2022 г., 14.00 часа;

  •  Физика – 12.01.2022 г., 14.00 часа;

  •  Астрономия – до 14.01.2022 г.

  •  Биология и здравно образование – 28.01.2022 г. , 14.00 часа;

  •  Химия и опазване на околната среда – 20.01.2022 г., 14.00 часа.


Забележка: Предложеният график зависи от промяната в епидемичната обстановка

в страната и от решенията и разпоредбите на Министерството на здравеопазването.

За промени в графика учениците ще бъдат своевременно уведомявани.