Архив на категория: Училищен живот

График за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на общинския кръг на ученическите

олимпиади за учебната 2021/2022 година

 

 • Знам и мога – 22.01.2022 г.

 •  Български език и литература  – 27.01.2022 г., 14.00 часа;

 •  Английски език – 13.01.2022 г., 14.00 часа;

 •  Математика –10.12.2021 г., 14.00 часа;

 •  История и цивилизации – 14.01.2022 г., 14.00 часа;

 •  География и икономика – 21.01.2022 г., 14.00 часа;

 •  Физика – 12.01.2022 г., 14.00 часа;

 •  Астрономия – до 14.01.2022 г.

 •  Биология и здравно образование – 28.01.2022 г. , 14.00 часа;

 •  Химия и опазване на околната среда – 20.01.2022 г., 14.00 часа.


Забележка: Предложеният график зависи от промяната в епидемичната обстановка

в страната и от решенията и разпоредбите на Министерството на здравеопазването.

За промени в графика учениците ще бъдат своевременно уведомявани.

ИНФОРМАЦИЯ

На  16.11.2021 г.  са тествани 93 ученици от НУ „Христо Ботев“ град Троян,т.е. 70% от учениците се върнаха в класните стаи.  Проведено е тестване и на 12 учители и на 7 души от непедагогическия персонал. Резултатите на всички са отрицателни. Училищният екип изказва благодарност на родителите, които се включиха в тестването.

Насоки за обучение и действие в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата

Насоки за обучение и действие в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед №РД09-4247/08.11.2021 г. на министъра на науката и образованието и заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Nasoki-MON08112021-1

Обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г. вкл. обучението за учениците от I, II, III и IV клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Продължителност на часовете – 20 минути

За всички ученици учебните часове започват в 9:00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Разписание на часовете при ОРЕС

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

НАЧАЛО

НА ЧАСА

 

 

КРАЙ

НА ЧАСА

 

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

9 ч.00 мин.

9 ч.20 мин.

10 минути

II-ри

9 ч.30мин.

9 ч.50 мин.

10 минути

III-ти

10 ч.00 мин.

10 ч.20 мин.

20 минути

IV-ти

10 ч.40 мин.

11 ч.00 мин.

10 минути

V-ти

11 ч.10 мин.

11 ч.30 мин.

10 минути 

VI -ти

11ч.40 мин.

12 ч.00 мин.

 

График  на часовете в групите ЦОУД:

 

13,30 – 14,10 ч.

Организиран отдих и физическа активност

14,30 – 14,50 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

15,00 – 15,20 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

15,30 – 15,50 ч.

Занимания по интереси/Самоподготовка

10 минути

Междучасие

16,00 – 16,20 ч.

Занимания по интереси

 

Спешно

Поради достигната заболяваемост над 750 на 100000 в община ТРОЯН се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата в общината считано от утре четвъртък - 28.10.2021 година до 05.11.2021 година. Необходимо е да създадете нужната организация за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние за посочения период.

Спешно

Поради достигната заболяваемост между 500 и 750 на 100 000 население, в община ТРОЯН присъственото обучение ще се осъществява по следния график: 

 • От понеделник - 25.10.2021 година до 29.10.2021 година присъствено в училище се обучават учениците от 1., 2., 3., 4., 7.,8 .,10. и 12. клас, а в ОРЕС(дистанционно в електронна среда) 5., 6., 9. и 11. клас. 
 • От 01.11.2021 година до 05.11.2021 година присъствено в училище се обучават учениците от 1. ,2., 3., 4., 5., 6., 9., и 11. клас, а в ОРЕС(дистанционно в електронна среда). - 7., 8., 10. и 12 клас.

Проектни и творчески дейности

Проектни и творчески дейности се проведоха на 13 октомври 2021 г. с учениците от I, II и III клас в НУ „Христо Ботев“ град Троян на тема „ Моят роден град празнува“

Откриване на реконструирана сграда в двора на НУ „Христо Ботев“, Троян.

През май 2021 г. стартира реконструкция на старата неизползваема барака по Програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училище“ на стойност 221 500 хил.лв.Само за 5 месеца чисто новата придобивка вече е факт. Помещенията в сградата ще удовлетворят нарасналите нужди на училището, а именно: кабинет по компютърно моделиране, стая за занимания по интереси, стая за работа с деца със специални образователни потребности.