Родителска среща

На 30.XI.22 от 17:30 часа ще се проведе родитело-учителска среща за всички класове с изключение на 1.а, 1.б, 6.а и 10.а класове.