1 ноември – Ден на народните будители

На 28.10.2022 г. в НУ „Христо Ботев“  гостува г-жа Геновева Ненова, която повече от пет години  се занимава с калиграфия. В училище се проведоха две ателиета  под нейно ръководство. В продължение на четири часа 36 ученици от IV клас изписваха старобългарските букви с туш и перо. Г-жа Ненова сподели с учениците, че калиграфията не е само „изкуство на красиво писане“, а е и връзка с корен и род, знание, което не е изчезнало, а просто е забравено. Изписването на старобългарските букви е магия, която ни пренася във времената, когато буквите са били създадени само за нас – българите. Калиграфията помага на творческото мислене и съсредоточаване. Възпитава в нас търпение и усет към естетиката, така необходими в дигиталната ера.