31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН 2011

31 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН 2011В рамките на Национална Програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2011 – 2015  през м.май се провежда национална кампания за Световния ден без тютюнопушене /31 май 2011г./ с мото „Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО“
Основна задача на кампанията на регионално ниво е да се популяризира Рамковата конвенция сред населението.
Рамковата конвенция за контрол на тютюна /РККТ/ на Световната здравна организация /СЗО/ е първият международен договор за обществено здраве в света, влязла в сила през 2005 г. Днес РККТ е ратифицирана от 172 страни от целия свят. Република България е ратифицирала РККТ в края на 2005 г. Реализацията на дейностите по Конвенцията се е осъществява от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България, актуализирана за периода 2011 – 2015 г.

РККТ цели да предпази настоящите и бъдещи поколения от унищожителните здравни, социални, екологични и икономически последици от употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.
Какво е направено и какво предстои да се направи от България по отделните ръководни насоки на РККТ.
През годините акцизът в България върху цигарите е увеличаван четири пъти. Последното увеличение на акциза доведе до най-големия скок на цените на цигарите през последните няколко години. Увеличаването на акциза на тютюневите изделия се приема като най-значима мярка за намаляване на потреблението им.
В изпълнение на приетите препоръки по прилагането на чл. 8 от Конвенцията, Народното събрание прие промяна в Закона за здравето, с която от 01.06.2010 г. в България следваше да се въведе пълна забрана за тютюнопушене на обществени и работни места и в обществения транспорт.  Преди влизане в сила на пълната забрана за тютюнопушене с промяна в Закона за здравето от месец май 2010 г. се гласува частична забрана със строго регламентирани изискванията за допускане на тютюнопушене в закрити обществени места. Дава се възможност да се пуши само в самостоятелно обособени помещения, които се обособяват в местата за настаняване и средствата за подслон, към залите за консумация в ресторанти, питейни заведения, кафенета, барове, в някои кафе-клубове, в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари, в плавателните съдове и в сградите, в които има помещения с обособени работни места. В тези помещения не се допускат лица до 18 години. Те трябва да имат изградена механична вентилация, да са изолирани със стени и плътно затворени врати и да са обозначени със съответната маркировка. Собственикът на заведение за хранене и развлечение, което е с площ до 50 кв. м., решава сам дали в неговото заведение да се пуши.
По отношение на регулиране съдържанието на тютюневи изделия – България спазва поетите ангажименти и през 2010 г. съдържанието на катран в една цигара е вече 10 мг, на никотин – 1 мг, а на въглеродния монооксид -10 мг. Оценката за съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден монооксид се извършва на база на стандарти, определени с акт на Министерския съвет, като се следват европейските нормативни документи.
Обществеността трябва да осъзнае, че тютюневата индустрия манипулира гражданите с неверните изрази „леки“, „меки“, „екстра“, „ултра“, „slim“ /водещи до елегантност/, „измерени с машина за цигари“ и др. изрази за цигарите, оцветява със светли цветове опаковките на цигарите, за да внушава лекота и безвредност. Дори една цигара води до стартиране на възпаление на тъкани в тялото, които неспирно биват раздразвани и впоследствие подложени на израждане от тютюневия дим, в който са идентифицирани вече 8400 химически вещества, 69 от които са канцерогенни.
Относно регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия чрез Закона за тютюна и тютюневите изделия Институтът по тютюна и тютюневите изделия е упълномощен да разпространява информация за списъка на всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки, тяхното количество и токсикологични данни, свързани с неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, с изключение на информация за формулата на отделните изделия, която представлява търговска тайна.
По отношение на опаковката и етикетиране на тютюневите изделия от 1 януари 2005 г. в България са въведени текстовете на всяка опаковка, информиращи пушачите за вредата от тютюнопушенето, в съответствие с Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Разработен е и предстои да бъде обсъден и приет нормативен акт на правителството, с който да бъдат въведени цветните предупредителни илюстрации върху опаковките на тютюневите изделия с отпечатване на единния телефонен номер на Националната линия за отказ от тютюнопушене 0700 10 323 и интернет страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България.
По отношение на рекламата с отделни текстове в Закона за тютюна и тютюневите изделия се забранява рекламирането на тютюн и тютюневи изделия, когато в рекламата участват лица под 18 години или тя е предназначена или насочена към тях, както и на места или мероприятия, на които достъпът на лица под 18 години е забранен. Забранено е рекламирането на тютюн и тютюневи изделия в радио и телевизионни предавания. Забранява се спонсорирането от лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн и тютюневи изделия, на радио и телевизионни предавания и събития или дейности, които имат трансграничен ефект. На такива събития се забранява всякаква форма на разпространение на тютюневи изделия с цел популяризирането им.
По отношение на незаконната търговия с тютюневи изделия за реализиране на ефективен митнически контрол и надзор върху разпространението на тютюневи изделия в началото на 2010 г. е осъществен анализ на данните за нарушения, въз основа на който са формирани планове за противодействие на нарушения с тютюневи изделия и съответни програми за всички митнически учреждения, включително с оглед влизането в сила на по-високи акцизни ставки от 01.01.2010 г.
Към Агенция „Митници“  е създаден Център за анализ и контрол на акцизни операции, който обработва и оценява получената информация в електронен вид, като се идентифицират рисковите области с цел извършване на ефективен контрол при движението на акцизните стоки чрез използване на GPS система.
След 01.01.2007 г. Агенция „Митници“ е предприела действия за укрепване на сътрудничеството с най-големите производители на тютюневи изделия в света и в страната чрез подписването на меморандуми за разбирателство. Основните цели на тези меморандуми са противодействие на контрабандния внос и нелегалната търговия с тютюневи изделия.
През м. юни 2010 г. е издадена брошура, насочена към търговците на дребно на тютюневи изделия, което е част от информационна кампания за борба с нелегалната търговия на цигари на Агенция „Митници“ и МВР.
Чрез разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия в страната се забранява продажбата на тютюневи изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения, както и на и от лица под 18 години.
Обществеността трябва да осъзнае, че нейната подкрепа в противодействието на продажбата на тютюневи изделия на лица до 18 г. е необходима, значима и ценна.
Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол върху тютюна и тютюневите изделия, налага забраната, защото тютюнът, под всякаква форма и маска, е вреден за физическо благосъстояние и качество на живот на хората!
Министерството на здравеопазването продължава да защитава българските граждани от пасивното тютюнопушене, като отстоява необходимостта от въвеждане на пълна забрана на тютюнопушенето в затворените обществени места. Околна среда без тютюнев дим е най-ефективната защита.

24 thoughts on “31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН 2011”

 1. Всичко хубаво но всяко чудо за три дена!
  В троянските заведения продължава да се пуши, въпреки изброените мерки. А най- нахални в това отношение са Джамията, Тифането и ирланския където никога не се е спирало да се пуши. Ако съм пропуснала някое заведение може да ме поправите.

 2. Не съм съгласна с теб Кика….в повечето ресторанти не се пуши.Малко останаха които позволяват.В някои кафенета и по скоро тези които са по-големи и могат да си го позволят са разделили залите успешно за пушачи и непушачи.Ако в едно заведение се пуши и на теб не ти изнася върви в друго.И на мен не ми е много приятно да седя в клетка като заразна във Виенската,но се съобразявам с такива като теб,дето все мрънкат и вечно са недоволни.А ако в едно заведение не се пуши,аз не влизам там,но това си е мое желание.Така че, ние пушачите уважаваме вас непушачите и се съобразяваме коректно….за съжаление обаче,все има такива като теб 😉

 3. „Така че, ние пушачите уважаваме вас непушачите и се съобразяваме коректно….за съжаление обаче,все има такива като теб ;)“
  Това не е вярно! И за каква коректност от вас пушачките към нас непушачките говориш в изброените по горе заведения при условие че има табела „Пушенето забранено!“ а вътре се пуши????

 4. Ами то си пише че някои хора са „диви“,от каде да могат да четат?Много дразнят такива селски манталитети,написано е „пушенето забранено“а те почват „може ли да запаля“ , или „дайте ми пепелник“ и понеже клиентелата в Троян е огромна,съдържателите на заведенията за да не я загубят им разрешават.Това са обществени места!Никой не е длъжен да търпи прищевките на някой,при положение че има забрана!Всички знаят че това е вреден но все пак НАВИК,но за това мили мой има устоновен ред и начини 🙂

 5. Благодаря Zlatarancho! Точно за това говоря и аз. Има си заведения за пушачи където ние не ходим, но искам като има табела „Пушенето забранено“ да се спазва, а не както сега. В събота три приятелки се събрахме в Ирланския, отвънка има табела, че пушенето е забранено, а вътре почти всички пушеха. Това редно ли е? Или да се обадя на ХЕИ. Същата случка се повтори само че в Тифането. Чак тортата миришеше на цигари!Отвратително!!

 6. Мнооого отдавна няма ХЕИ Кика.Обади се на РИОСОВ-Плевен ;)Ако си по-внимателна ще видиш и телефонен номер за сигнализация при неспазването на правилата.Иначе съм „За“ спазването на правилата 🙂

 7. Обадих се в Плевен да сигнализирам! Все пак правилата са си правила, нали! На никой не му се умира от рак! Казаха, че ще направят внезапна проверка. Имало доста туристи които сигнализирали същото. Особено за сладкарницата срещу хотела – било тифани или нещо такова.
  И не е в Плевен а е в Ловеч и не е РИОСВ а е РИОКЗ. нищо де сигнализирах дето трябваше!

 8. E то и с 200км. да караш по магистралата си е опасно и глобяват нали? Особенно камерите са безпристрастни.
  Време е и цигарите така… носят смърт, като безрасъдните шофьори. Щом има ТАБЕЛИ заведението е взело решение! Иначе да сложат ПУШИ се! Да го спазват това дето са написали.
  аз имам входящо номерче и ще проверя след празниците какво ще ми кажат от РИОКОЗ.

 9. Като са опасни да ги забранят за производство, а не за употреба… Ама тук иде реч за мноооооооооооого пари, не ли?

 10. alexn,прав си,грешката е моя РИОКОЗ беше,но ти посочих Плевен,защото там е централата.Ще видим колко ще се задействат.Но,повтарям,има си заведения на които пише,че в заведението се пуши и като ви пречи дима и ви убиваме не ходете там.Все пак няма забрана за абсолютно всички заведения,но те обявяват своите намерения.Но искам друго да ви попитам-цигарите са вредни,факт.Но в града е пълно с долнопробни оцетници,които като идеш вечер на ресторант,все ще се намерят или да им търпиш пиянската простотия или и ти самия можеш да пострадаш,ако ли го погледнеш случайно и той в пиянски унес реши,че „ти не ме уважаваш“ 🙂 ….алкохола не е ли вреден за обществото?Защо не се вдигнете против това,че заради алкохола стотици семейства остават осакатели и осиротели,пострадали от пиянските изцепки на хора които алкохола им се струва безвреден и ги кара да се чувстват мъжки.Лично аз не мисля,че ако пуша директно ви убивам,ами ако се напия и ви нацеля,какво правя?И други и други неща,но не искам да си помислите,че се заяждам.Просто ходете там където е обявено че заведението е без тютюнев дим и не претендирайте,че не можете да ходите на където ви се иска а ние да сме аут на всякъде 🙂

 11. Дива, ти наистина не четеш коментарите на другите а си знаеш само твоята песен!!!!!!
  Ние говорим и даваме пример с заведения които са обявени за непушачи има табела за това, а се пуши безцеремонно от такива като теб! Говорим за Ирланския ресторант, за Тифането, за Джамията, за Бар 12, където не трябва да се пуши я смърди на цигари! Това са заведения за НЕПУШАЧИ! И ние затова отиваме там защото е логично като има табела да не се пуши. Ти като искаш да пушиш има заведения в които е разрешено и има табела „Заведението е за пушачи“ например: „Рай“ – При Панчето. Върви там и си пуши колкото си искаш. Ние с мойте приятелки там не ходим ние ходим където не се пуши. и искаме това да се спазва. Как да ти го обясня по-елементарно от това!

 12. Дива, един приятел казва, че пиенето е само за интелигентни хора 😀 😀

 13. Ами Кика,за това и се опитах да ти кажа къде да позвъниш,но само един направи това.Явно мрънкалото само ти е останало. 🙂 А ти също от горе,от горе четеш моите коментари,след като не разбра,че и аз съм „ЗА“ спазването на правилата.Ако съм била по-многословна,то е защото тук всеки има правото/не е само твое/да изказва мнение и да казва неща които мисли.
  ИванчоХ,не съм привърженик много на алкохола,пия по-малко с мяра и то само с приятели.Но моля те…….само не казвай,че тук няма интелигентни хора….;)Помисли за това,докато надигаш чашката 🙂 🙂

 14. Само за протокола, не че е чак толкова важно, но от около Нова година РИОКОЗ смени името си и стана РЗИ(Районна здравна инспекция). Иначе телефоните са същите, както досегашните.

 15. @alexn – alexn трябваше да кажеш в РИОКОЗ да не споменават пред Ирена кога ще е тази внезапна проверка, защото тя пак ще ги предупреди и няма да има никакъв ефект. Тя е приятелка със всичките собственици и ги предупреждава като си мисли че им прави услуга.

 16. Мила ми Дива, чети, препрочитай… мисли!!! Къде съм писал, че няма интелигентни хора?????!!

 17. Иванке, ИРЕНА вече се е обадила защото снощи бяха прибрали пепелниците в „Бар 12“ и в „Тифани“ за да ги преберат така внезапно, значи се очаква „внезапна проверка“ 🙂 . Така че резултата от тази „внезапната проверка“ ще е ясен. Няма да има нарушения и след 1 седмица пак ще извадят пепелниците! 🙂

 18. alexen отговориха ли ти от хеито на подадения от теб сигнал? Искам да зная щото в изброените заведения (джамията,тифането,бар12, и ирландския) не е преставало да се пуши.

 19. Миличка ти и трите ти приятелки давате ли си сметка,че ако наистина се забрани пушенето в заведенията те ще фалират.
  Не гледате ли тв. постоянно се оплакват,че заради забраната е намаляла посещаемоста на кръчмите.
  Да, в цяла Европа не се пуши в кафетата ,но в ресторантите?
  И ако погледнеш по-далеч от носа си ще видиш как идва момента когато ти и трите ти приятелки няма къде да идете на кафе когато излезете от село и се окажете в града.

 20. Генчо, все повече са и ресторантите в Европа, в които пушенето бива забранено, при това печалбите им не намаляват. Така че не лъжи, Генчо!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.