Обмен на идеи за бъдещето в Националното изложение в Орешак

Обмен на идеи за бъдещето в Националното изложение в ОрешакВ Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак се състоя среща дискусия под наслов „Ролята на Орешак за развитието на регионалния туристически потенциал“. Идеята бе на управителя на Изложението Иван Чакъров и кмета на най-голямото троянско село Христо Терзиев, а целта – да се обсъдят идеи за развитието на най-перспективния отрасъл тук, да се чуят различни мнения и виждане за бъдещето. На поканата откликнаха бизнесмени, занаятчии, общественици. Тук бяха също така общинският кмет Минко Акимов и зам.-областният управител Сашо Данков.
На срещата бяха поставени редица идеи и проблеми, които засягат развитието на бизнеса и туризма за региона. Бяха направени предложения за изграждане на екопътеки, за създаване на мрежа от места за отдих около река Черни Осъм, за подобряване на обществения транспорт по линията Троян- Черни Осъм, за индустриалната зона на селото. Кметът на Общината запозна присъстващите с оперативните програми за развитие, с проекти по които се подобрява инфраструктурата на селото. Градоначалникът припомни, че  предстои и цялостна реконструкция на Националното изложение.
Идеята на организаторите е тази среща дискусия да стане  една добра традиция. Самото Изложение излиза рамките на закостенялостта и се стреми да бъде един жив център на новото и модерното, да влее нов дух в традицията. Очакванията са за неговото обновление и насищане с ново съдържание да допринесе и създаденият в Деня на будителите Клуб на приятелите на националното изложение на занаятите, което по същество е една първа по рода си инициатива в Ловешко.

2 thoughts on “Обмен на идеи за бъдещето в Националното изложение в Орешак”

 1. За какво бъдеще става въпрос, като общинския съвет и кмета продадиха интересите на Панаира и общината, като харизаха земята на манастира.
  *
  П Р О Т О К О Л
  № 22
  ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
  СЪВЕТ ТРОЯН НА 30 април 2009 г. от 13:30 ЧАСА В САЛОНА
  НА О Б Щ И Н А Т Р О Я Н

  Т О Ч К А Ч Е Т В Ъ Р Т А
  Сключване на споразумение с Троянска света обител “Успение Богородично” с.Орешак, обл.Ловешка; /Вх.№ 114/21.04.2009 г./

  инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: Давам думата на председателите на постоянните комисии за становища.

  Председателят на постоянната комисия по “Бюджет, финанси и икономика” – Йордан Данков представи пред Общинския съвет решението на комисията . /приложено/
  Председателят на постоянната комисия по “ТСУ и инвестиционна политика” – инж.Дилян Енкин представи пред Общинския съвет решението на комисията . /приложено/
  Председателят на постоянната комисия по “Образование, спорт, култура и граждански организации” – Красимира Райковска представи пред Общинския съвет становището на комисията /приложено/.
  Председателят на постоянната комисия по “Туризъм и околна среда” – Даниел Сираков представи пред Общинския съвет становището на комисията /приложено/.
  Председателят на постоянната комисия по “Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите” – Кольо Кацаров представи пред Общинския съвет становището на комисията /приложено/.
  Даниел Сираков: Искам да направя едно процедурно предложение. Да чуем становището и на Светия синод – виждам че има присъстващи тук.
  Инж.Пеевски: Обратно процедурно предложение. Ролята на комисиите е точно таз – там в комисиите да се канят външни хора и да си дават мнението. Ние сме в съдебен спор с тази страна и не трябва да им се дава тук пред ОбС думата. Това е безумие.
  инж. Ангел Балев: С решение на ОбС може да се изслуша всеки.
  Йордан Данков: Казано е че всяко извън съдебноспоразумение е много по-хубаво отколкото всяко съдебно решение.
  инж. Ангел Балев: Да гласуваме предложението на г-н Сираков. Да дадем думата за изказване.
  С 18 гласа “за” 4 “против” 5 “въздържали се”, предложението се приема.
  Инж.Пеевски: Гласувах против, защото вие обърнахте този Обс от общински орган в някакво селско събрание. Давате ли си смветка в момента какво правите. Ние обсъждаме въпрос изключително важен и вие ще вземете решение да се даде думата на ответната страна тук да влияе. Какво правим??? Самото внасяне на точката е едно безумие. Предлагам да се прегласува процедурното предложение на Сираков.
  Инж.Дилян Енкин: Сщо искам да обясня своя отрицателен вот и считам, че тук вече стигаме до абсолютен парадокс. В така предложения дневен рад обсъждаме предложение на общината на който ние трябва да дадем мандат за преговаряне със Светия синод. В момента аз също като г-н Пеевски не мога да определя какво правим? Ние като принципал на общинската собственост трябва да задължим кмета в какви рамки да води преговори.
  инж. Ангел Балев: Който е съгласен с предложението на г-н Пеевски, да прегласуваме решението, моля да гласува.
  С 15 гласа “за” 4 “против” 7 “въздържали се”, предложението се приема.
  Инж.Пеевски: Предлагам т.4 да се гледа на закрито заседание, съжалявам, че не мога да цитирам точката от правилника.
  С 9 гласа “за” 1 “против” 17 “въздържали се”, предложението не се приема.
  Минко Акимов – кмет на Община Троян: За да стигнем до това предложение и до тази точка в дневния ред, която според мен не трябва да влиза в предизборна борба, както се опитват някои аз искам да ви каже, че ми е доста трудно и в доста дълъг период от време ми се струва, че съм задължен да ви кажа какво съм свършил до сега. По принцип за едно съдебно споразумение се извървява един доста дълъг път. За да се утвърди едно споразумение трябва да има воля от двете страни. И тъй като аз не мога да дам моята воля без вашия мандат, нито Дядо Игумен може да даде своята воля без благословията на Светия синод в последните 6 месеца аз проведох ако не греша 3 срещи с патриарх Максим, 3-4 срещи със светия синод, няколко срещи с Дядо Владика, няколко срещи с адвокатите на манастира, много срещи с нашите адвокати, срещи със съдии и адвокати от бранша. Въпроса съдебно не е приключил не ми се иска да се впускам и да правя анализ на доказателства “за” и “против” общината. На това какви са възможностите да бъде спечелено или загубено това дело. Какви са разноските по това дело. Аз исках най-после, защото става дума за много години .. да чакаме ли още 10 години и нищо да не се прави в този панаир, т.е. предвалително да обречем панаира на забвение. Това ли искаме всички? От тази гледна точка тръгнах да искам от вас мандат за това споразумение в този вид с пълното съзнание, че общината ще спечели от това споразумение. Предложих два варианта на Светия синод, той предложи свои варианти, стигнахме да сближаването им след тези срещи. Бяхме поискали първо 50 години, те предложиха 25. продължихме да водим разговори. Смятам че с последното изречение, което сме написали в мотивите, с предложението на комисиите за 35 години ще бъдат защинени интересите и на двете страни. Смятам без да се вускам в подробности това устройва общината и ви призовавам да гласувате това предложение.
  Станислав Съев: Нормално е след като сме покании другата страна да чуем мотивите им, ако те желаят. На лице е стремеж и двете страни да намерят приемливо решение. Ще си позволя да бъда конкретен в обръщението си към г-н Пеевски, но не смятам за удачно точно той д хвърля критични бележки към работата на комисиите при явното му нежеление да участва в такава… аз ще подкрепя предложения текст на проекта за решение със срока, предложен от кимисиите.
  Инж.Ангел Балев: Искам да рипомня, че заседанията на комисиите са открити и всички могат да присъстват на тях.
  Инж.Илиян Пеевски: Сега г-н Съев ще разбере, че съм прав като казвам, че вие комисиите към Обс само отбивате номера. Защо ли си губите времето? Пращате един човек тама да пише седем по седем и толкова. Радвам се че точно преди 1 минута получих натуралния акт на Троянския манастир. Чудесно!
  Вие г-н Съев и останалите членове на комисиите видяхте ли документа за собственост като земя деактувана и т.н.
  Въпроса ми е към сегашния и бившия кмет? След като община Троян има перфектен документ за собственост – повтарям деактувана държавна собственост аз питам ние какви дела водиме с Троянския манастир? Защоводим дело? Някой ще обясни ли?
  Защо държавата не е ответник по това дело, а ние сами ходим по тези дела? Защо ние?
  Манастира овъзмездяван ли е с тази земя на Божурище? Да, това трябва да го каже манастира! Документа за тази замяна на времето, защото социалистическата държава е направила много глупости на времето? Държавата никога не е строяла върху чужда земя. Акта за собственост – чета: “признавам троянски манастир за собственик по давност на следните имоти ….” Това всеки начинаещ юрист трябва да му е ясно, че държавна земя по давност не се дава на никого. Следващия казус е в Гумощник!
  Питам юристите, които са защитавали интереса на община Троян къде са били?
  Инж.Балев: г-н Пеевски, отправям ви предупреждение, съгласно правилника.
  Петко Пенков: Уважаеми колеги тъй като превръщаме ОбС в един цирк, не знам кой, но не е господина цитиран преди малко предлагам дебатите да ги прекратим и да преминем към гласуване на точката.
  Инж.Пеевски: Правя обратното процедурно предложение на номерата на другарите комунисти от Герб, които днес са много набожни, но да знаете че когато предложих 50 000 лв. за да реставрираме иконата – само ние искахме, те всички отказаха.
  Инж.Балев: Вие влизате в диалог и нарушавате правилника. Третото наказание, много добре знаете процедурата.
  Инж.Пеевски…. ходите протоколно накомисиите, не си вършите работата и не знаете изобщо какво става тук.
  Инж. Балев: Който е съгласен да прекратим дебатите, моля да гласува!
  С 13 гласа за, 8 против и 6 въздържали се – предложението не се приема! Продължаваме дебатите.
  Минко Акимов: тук виждам няколко юристи и виждам, че техните уши почервеняха от срам от поуките дадени в съдебната зала, защото аз го чувствам тук като съдебна зала. Бих посъветвал г-н Пеевски, може би нямам право на това – да чете материалите, колкото и да твърди, че Обс е “слугинаж” на кмета. Бих ви посъветвал да ги прочетете. Всички знаят, че всички материали по които сме подготвили предложенията са на разположение. Защо се прави политика, защо не отиде в канцеларията на общински имоти и в другите канцеларии където са документите и тогава да говори празни приказки. Не може да се говори как е актувано държавно, защо е общински и т.н. след като в материала много добре пише държавата какво е направила. Много добре го пише и няма никакъв шанс адвоката на общината да привлече държавата за помощник, защото тя е отписала този имот и го е предала на манастира, ако четете добре материала. Понеже не го е прочел г-н Пеевски, за това задава този въпрос. Да се говори че някой краде общинска земя, аз нямам никакво намерение да си правя къща на мястото на зцърковния имот или на общинския имот, който се намира в панаира. Напротив! Ако тръгнем към политика и в педизборната агитация и след изборите, казвам ви, че ръководството на община Троян държи и такова съм убеден е било намерението и на предишното ръковоство панаира да се развива и отново да върнем неговата слава. По пътя обаче който ни се предлага това не може да стане.
  Инж.Пеевски: г-н Акимов, вие току-що казахте няколко неистини. Вие като администрация сте длъжни по време на комисии да предоставяте материали, които ви се поискат от ощинските съветници. Ако не можете вие веднага да ги предоставите както е примерно в Ловеч се насрочва нова среща на съответната комисия, а не да карате общинските съветници да тичат по канцеларии и къде ли не. Знам, че сте смачкали ОбС, и ми давате една минута преди моето излизане този документ, който беше поискан в комисията по икономика, ние имаме представител там. Да, поискали сме го. Уважавайте ако можете, ако не можете, ваш проблем. Така че ние не можахме да вземем документа и не можахме да се консултираме с други адвокати.
  Минко Акимов: Изпълнено беше точно това, което беше поискано на комисиите. Нотариалните актове, които не са на общината стоят в страните. Те са публични и всеки български гражданин може да ги поиска от нотариата. Ако съветниците от атака са ги искали не са имли пролбем. В дух на най-добри чувства към Петя, аз поисках преди малко нотариалния акт от другата страна. Другата страна ми го даде и аз и го предадох. Ако и това считате че е грешно, извинявайте.
  Мариела Шошкова: Обсъждаме имот върху който се намира основна културна институция. Той трябва да се развива и общината да печели от него. Докато обсъждахме в комисиите си задавах въпроса ако не дадем мандат на кмета да води преговори и изгубим делото след месец два какво се случва товгава. Ние общинските съветници трябва ли да бъдем юристи и да разбираме от тези юридически документи. Ако кмета ги беше дал в комсията аз лично нищо не разбирам от тях. В крайна сметка ние сме просто един орган който възлага задачи на общинската администрация. Не мога да приема това, че някои колеги се сравняват с юристи и още в комисията се сравняваха нещата с Гумощник, а те са съвсем различни.
  Някои искат в момента да блокират този единствен ход който в момента можем да предприемем. Не виждам какво толкова щеше да стане лошо ако изслушаме и отсрещната страна. Нали все пак сме християни, не бива всичко с агресия да са прави. Нека дадем карт-блаж за тези 35 години и да се оправи това национално изложение и да стане институция на ниво.
  Инж.Пеевски: Чухме една чудесна обща фразеология. Нищо конкретно за в случея. Кой е собственик на сградата? Питам кой? Питам кой е адвоката на манастира. Има ли връзка – трети адвокат на кадастъра където е вписан този имот. Отговор който трябваше да полечим в комисиите. Какви сме ние тук да изземаме функциите на съда. Как ние ще признаваме нечия собственост. Къде е нашия документ за собственост, не знаете, но ще взимате решение.
  Какво по-лошо би могло да се случи. Те не могат да вземат сградите. Ще имат собственост само върху земята.
  И другото неща за г-жа Шошкова която е много дясна, но никога не работи с конкретика и с документи и да се базира на някакво законодателство. Вие наясно ли сте, че при съсобственост вие няма да можете да забиете един пирон на територията на орешашкия панаир без разрешението на съсобственита – троянския панаир. Ясно ли ви е че по никаква програма не може да се кандидатства. Ясно ли ви е че не можете да благоустроите нищо. Вие само говорите тук планемнни речи. В крайна сметка утре този двустранен договор може да бъде прекратен.
  Внасям предложение процедура. На базата на един натурален акт – писмено внасям предложението /приложено към протокола/, както е по правилник. Благодаря за вниманието.
  Даниел Сираков: в комисиите изискахме съпътстващи коментари и всеки имаше възможност да направи консултация. Имаме съдебна процедура и съдът ни дава тази възможност в опеделен срок ние да постигнем определено споразумение. Иначе съда се роизнася и всичко спира до тук. личо наз ще подкрепя предложението, защото месеца чука на вратата.
  Тончо Камачаров: реплика. От къде знаете г-н сираков резултата на съда след годин, две или три. Може ли някой тук да каже как ще се произнесе съда.
  Инж.Дилян Енкин: това е изключително важен въпрос. Аз грасувах против процедурата, защото тя е сбъркана от самото начало. В заседанията на ОбС тя е бъркана много години. Няма човек в залата който да е видял повече документи от менпотози въпро. Още 94-та година аз бях натоварен от тогавашното ръководство и бях допуснат във военния архив тогава. Двете отчуждителни преписки аз съм ги виждал с очите си от 53 и 69 г. за съжаление архива в държавата е в такова състояние, че сега вече ги няма. Когато докладвахме и срещата беше при дядо Нестор, двама депутати, кмета на общината и ръковоството на манастира в исторически план как са се развили нещата, тогава се преустановиха всякакви действия от страна на троянския манастир като претенции, въпреки двата реституционни закона действащи към настоящия момент. Наистина имаше процедура след 96 г. когато излезе закона за държавната и общинската собственост държавата чрез областния управител деактува терена. Той беше известно време общински, сега не си спомням годините, но в последствие държавата отново анулира своята заповед за деактуване и актува земята като държавна и я предостави на манастира. Това е историята, не мога да говоря с дати, но в администрацията ги има всичките тези неща. Започвайки съдебния спор аз за себе си стигнах до следния извод. Алтернативите са две. Водене на съдебния спор до край – каквото съда реши и извънсъдебното споразумение. Яз считам, че второто е по-вярно. Едно е да си съсобственик с някой и да излезеш от съдебния спор. Друго е да си се споразумял с него. Проблемите се решават по различен начин. След като съдебната система си е позволила това да е пълен парадокс с този нотаиален акт. Когато ние с явните факти не можахме да докажем несъстоятелността на този нотариален акт аз за себе си си направих извода че ние няма да можем да докажем и тези 14 дка. на панаира за съжаление. Считам че срока трябва да е поне за 35 години. Ние не сме институция която може да признае собственост – това е рамката която ОбС като принципал дава на кмета да води споразумение. Когато се подпише кмета при това решение, той тогава вече има признаване на собственост. Това е договаряне. Ние сме собстеник на сградите, те на терена. От тук нататък имота вече в съсобственост се управлява въз основа на българското законодателство. Друг изход няма. Ако единия реши да прави кършалъци – разказва се играта на другия. Аз обаче считам, че сме достатъчно разумни хора и всяка страна би проявила разбиране за съвместни добри действия и съхраним тази културна институция. Държавата е инвестирала не малко средства в тази институция – троянски манастир и ако не беше така ми е ясно сега в какво състояние би бил той. В крайна сметка той е на троянското общество и сега заедно трябва да го развием.
  Инж.Пеевски: Това е било деактувано като общинска собственост и след това даръжванат си го взима наново. Така ли? След което 2004 г. го вписва в кадастъра като собственост на троянски манастир и 2006 г. манастира завежда дело на общината за земята – нали е негова, за какво се съдят? Какво ще признаваме? За какво водим дело, господа?
  Минко Акимов: Предлагма за да не се впускам в подробности да поканите юрист, който ще ви поясни правните въпроси. Нека той ви разясни правото на собственост, правото на строеж, установителния иск и другите правни понятия какво означават. Явно имате нужда от такова обучение. Предлагам семинара, който ще поведете през месец май да поканите юрист. Аз също живея в блок и никой не ми е оспорвал правото да ремонтирам покрива или нещо друго.
  Поканете юрист и нека той да ви обясни за този казус. Иска за който вие говорите, не става дума за право на собственост по чл.108 а е установистелен иск – това е записано ако не греша в предложението. Не виждам сега смисъла да ви обяснявам каква е разликата между установителен иск и иск за право на собственост. Те се две различни неща и е необходимо дълго време за да ви го рязясня сега в залата. Разликата е огромна. Те не могат да поемат владението ако не водят установителен иск, на тоемата е много дълга. Аз ви казах, че за да стигнем до това решение сме направили огромен анализ. Аконякой от общинските съветници желае да бъде запознат подробно сме в състояние другия месец да организираме една среща с юристите, да вземат подробна да обяснят какви са правилата във водененот на един иск, как се водят делата, кога има право на строег, каето ние сме поискали за това сме формулирали така нашето искане и се радваме че юристите от другата страна приеха това наше искане за признаване правото на строеж. Това е н интерес на общината и понеже на мен г-н Пеевскине ми вярва – поканете юрист да ви обясни. Г-н Ангелов имаше желание три думи да каже само, но вие не пожелахте, може би не е правилно наистина, но това са нещата.
  Инж. Пеевски: Аз не случайно предложих в началото тази точка да отпадне, защото виждате, че тук в продължение на 20 минути изникват нови и нови неща. Тук се касае въпрос за собственост, а не за това което говорите.
  Инж.Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване, предложението кооето ми е дадено в писмен вид от Илиян Пеевски. „Общински съвет Троян възлага на кмета на община Троян да продължи да воденето на гр.дело № 838 от 2006 г. по описа на ТРС като привлече българската дължава като бивш собственик на сградите и зевята в ролята на общ ответник, заедно с Община Троян.” /предложението е приложено къ протокола/
  Който е сагласен, моля да гласува.
  С 4 гласа „за”, 9 „против” и 14 „въздържтали се” не се приема това предолжение.
  Сега ще подложа на гласуване предложението на комисиите за 35 години.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  С 24 гласа „за”, и 3 „въздържтали се” предложението се приема.
  Който е съгласен с предложения проект за решение и срок от 35 години, моля да гласува. Гласуването е поименно. /Списъка на общинските съветници, гласували поименно по т.4 от дневния ред е приложен към протокола/
  След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

  Р Е Ш Е Н И Е № 279

  На основание чл.21 ал./1/ т.8 от ЗМСМА Общински съвет Троян упълномощава кмета на Община Троян Минко Цочев Акимов да подпише споразумение с Троянска света обител “Успение Богородично” с.Орешак обл.Ловешка по гр.д. № 838/2006 год. по описа на Троянски районен съд, с което да признае на ищеца правото на собственост върху процесния поземлен имот при условие, че Троянска света обител “Успение Богородично” с.Орешак обл.Ловешка признае, че Община Троян е собственик на панаирните павилиони, многофункционалната зала, работилница, склад и трафопост, построени в същия поземлен имот, както и на извършените подобрения в същия и учреди на Община Троян право на строеж върху същите сгради, както и да учреди на Община Троян безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с кад.№ 53707.501.159 по кадастралната карта на с.Орешак обл.Ловешка за срок не по-малко от 35 години, като подпише съответните нотариални актове/договори/ за придобиване на описаните права и дава съгласие управителя на “НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВА – ОРЕШАК” ЕООД с.Орешак обл.Ловешка да подпише същото споразумение при същите условия, като в същите се предвиди, че правоотношенията между страните подлежат на ново договаряне след изтичане на срока за безвъзмездно ползване.

  Гласували поименно 27 общински съветници
  “За” – 24 общ. съв.
  “Против” – 3 общ. съв.
  “Въздържали се” – “няма”

  Инж.Пеевски: Аз съм много доволен, че гласуването стана поименно и изключително много държа да бъда снабден със списъка с хората, които са гласували „за” това ощетяване на община Троян. Искренно се надявам, че един ден в тази зала в тази община ще има добри стопани, които да се грижат за собствеността на община Троян. Да не пропиляват златните яйца, както се казва. За това утре г-н кмете ще ви е издънен бюджета, за това!!! Вие днеска извършихте едно огромно предателство. Вие не сте за политика, политиката е нещо много по-различно от чесането на крави. Направете си сметката.
  Инж.Балев: обявявам почивка 15 минути.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.