Община Троян прие дарение водопровод в Дебнево

Общинският съвет в Троян взе решение да се приеме дарение от фирма „Видимекс“ ЕООД на Стефан Бояджиев, който е изградил водопроводни съоръжения в Дебнево за нуждите на своя Цех за преработка на плодове и зеленчуци. Тъй като цехът е продаден, собственикът предлага на Общината като дарение изграденото от фирмата. То включва каптажна шахта в  м.Папрат, външен водопровод от стоманени тръби с обща дължина 4130 м; резервоар от 700 куб.м и хлораторна сграда с изградена санитарно – охранителна зона около тях в м.Бимбашийска могила, помпена станция, дренаж, шахтов кладенец с изградена СОЗ около тях в м.Котова могила и др.
Като условие за дарението обаче Бояджиев е поискал да му се заплати  сумата от 40 000 лв., без ДДС, представляваща част от разходите за проучване, проектиране и изготвяне на техническата документация на дарения водопровод. Това ще трябва да направи общинската фирма ВиК“Стенето“. Фирмата трябва да предприеме и необходимите действия за издаване на разрешителни за водоползване. Тъй като досега троянското ВиК е купувало от ВиК-Ловеч вода от водоснабдителна група „Черни Осъм“ за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на Дебнево, с дарението ще се осигури алтернативно водоснабдявае на Дебнево от местни източници, ще се сведе до минимум купуването на вода от ВиК-Ловеч. Очаква се и троянското ВиК да има приходи от продажбата на вода чрез намаляване на себестойността й. Кметският съвет в селото също е подкрепил решението да се приеме дарението на Стефан Бояджиев. Така и вълкът ще е сит, и агнето – цяло, тъй като след продажбата на Цеха за преработка на плодове и зеленчуци в с. Дебнево построеното външно водоснабдяване, със съоръженията към него, не са необходими за дейността на  „Видимекс“ ЕООД. Разрешението за водоползване е с изтекъл срок и дружеството няма мотивировка и финансова възможност да предприеме необходимите действия за подновяването му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.