Училище и бизнес – ръка за ръка

Днес, 21 март, в СТЕМ-центъра на нашето училище стартира инициативата „Училище и бизнес – ръка за ръка“ на Бюрото по труда и Община Троян. На учениците от 9. и 10. клас бе представена дейността на  Бюрото по труда, контактите на институцията, както и възможностите за стипендии в сферата на здравното образование, които отпуска Община Троян след сключен договор. Срещата завърши с кратка анкета и покана за участие в друг формат: представяне на успели троянци, които са реализирали собствен бизнес на територията на общината.

Община Троян предоставя безплатен обяд

Община Троян предоставя безплатен обядТроян, 7 септември /Даниела Балабанова, БТА/
Община Троян предоставя безплатен топъл обяд на 60 нуждаещи се по  проект „Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община  Троян“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално  подпомагане, съобщават от общинската администрация.
От 1 септември е започнало предоставянето на топлата храна на лица от целевите групи, класирани от Комисия въз основа на документи, предоставени от Дирекция „Социално  подпомагане“ – Троян. Това са бездомни и скитащи хора, без доходи, както и лица, получаващи месечни социални помощи по чл. 9 от Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
Община Троян ще продължи приема на заявления за безплатната обществена трапезария до 15 март 2017 г.
Предоставянето на топъл обяд по проекта ще бъде до 30 април следващата година, като списъците с включените за обслужване лица ще бъдат актуализирани ежемесечно, след класиране на новопостъпилите заявления-декларации.
Заявленията се приемат в Центъра за информация и обслужване на граждани в сградата на Община Троян.
/МХ/

Източник: БТА

Поредно отличие за Община Троян

Поредно отличие за Община ТроянНа 11 март в София, се проведе 13-тото заседание на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. На заседанието са били разгледани докладите на независими експерти за степента на прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа във всички общини, подали заявление за участие в тази процедура.

Въз основа на оценките на независимите експерти и резултатите от анкетното проучване сред гражданите в общините,решението на Комисията е да присъди Етикета за иновации и добро управление на Община Троян.

Периодът на валидност на тази награда е 2015 – 2017г.

„Етикетът представлява признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качеството на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публичните политики във Вашата община“, се казва в писмото до кмета Донка Михайлова, подписано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Церемонията по връчване на Етикета ще се проведе на 18 май в гр.Пловдив. Има още

Издължаваме се към Общината

SAMSUNG DIGITAL CAMERA● Плащането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци може да се извърши и преди получаване на съобщение

На 13 февруари започна кампанията по събиране на местните данъци и такси, съобщават от отдел „Местни приходи“ на Община Троян и напомнят на гражданите и на ръководителите на предприятия сроковете за внасяне на задълженията за 2015 година. Данъкът върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства също се плаща на две равни вноски, като сроковете и в този случай са до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се плаща на четири вноски: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто – до 30 април, за третото – до 31 юли, и за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Туристическият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Има още

Троян се включва в националната програма за енергийна ефективност

SAMSUNG DIGITAL CAMERAИдната седмица Общината започва информационна кампания, която включва и срещи в кварталите

Троян е сред градовете, които могат да се включат в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Приета от правителството миналата седмица, тя определя условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и органите, отговорни за реализацията й.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва 265-те общини в България.

ДОПУСТИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Има още

Повалени дървета и скъсани проводници след петъчния ураган

SAMSUNG DIGITAL CAMERAМакар че бурният вятър в петък срещу събота, 31 януари, не се превърна в бедствие, подобно снега, който ни затрупа на 25 октомври, ураганът отвори доста работа на троянските пожарникари, съобщиха от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. През цялата нощ и на следващия съботен ден два екипа огнеборци са се отзовавали на сигнали за помощ, подавани от различни места на територията на общината.

В повечето от случаите проблемите са били причинени от паднали на пътя дървета, възпрепятстващи нормалното движение на автомобилите. Такива инциденти са регистрирани в Дебнево, Драшкова поляна и в града на ул. „Ген. Карцов“ (до фирма „Витекс“), ул. „Кокиче“, в кв. „Попешка“ и кв. „Балкан“. Има още

Какво ще се случи в Троян до 2020 г.

Какво ще се случи в Троян до 2020 г.Общинските съветници гласуваха списък с проекти за градско възстановяване и развитие до 2020 година. Ето какво включва той:  

Приоритет 1: Качество на живот

Мярка 1.1.:Благоустрояване на градската среда и превенция на риска от природни бедствия

Група проекти: „Превенция на риска и опазване здравето и живота на общността”

Проект 1 „Корекция на р. Бели Осъм в централна градска част на гр. Троян за предотвратяване ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения – втори етап“

Проект 2 „Проектиране във фаза „Работен проект“ за корекция на река Бели Осъм“:

Обект 1: Инвестиционен проект по протежение на десния бряг на река Бели Осъм в участъка от Марковския мост до комплекс „Нунки“

Обект 2. Инвестиционен проект по протежение на левия бряг от ул. „Шипка“ до вливането на р. Черни Осъм до ВЕЦ 1

Група проекти: „Свързаност и достъпност”

Проект 3 „Поетапно изграждане на алтернативно трасе на път ІІ-35“

Проект 4 „Изграждане на пътна връзка между ж.к. „Лъгът“ и  ул. „Македония““ Има още