Общинска програма подпомага младежката заетост

Symbolic picture - employment● Община Троян посрещна 2015 г. с 4 пункта по-ниска безработица от средната за страната и 9,5 пункта по-ниска от средната в Ловешка област, обяви кметът

Създаване на междуведомствена работна група, която да направи програма за подпомагане заетостта на младите хора в общината е една от мерките в годишния план за младежта, внесен от кмета за разглеждане в Общинския съвет. Това съобщи кметът Донка Михайлова на пресконференция минала седмица. В групата, ръководена от нея, ще участват представители на администрацията, на Бюрото по труда“, на местния бизнес, на консултативните съвети за икономическо развитие и за младежки политики, общински съветници. Целта е формиране на общинска политика за подпомагане социалното и гражданско включване на младите хора, преодоляване на проблема с младежката безработица и задържане на младите специалисти в общината.

„През изминалата година продължи устойчивата тенденция за намаляване ръста на безработицата в нашата община. В края на 2014-та тя е 6,7% при 8,6% в началото й и 7,2% в началото на мандата. На този фон е относително висока безработицата на младите хора на възраст до 29 години – 15% (160 човека), но процентът на безработни младежи на територията на община Троян е почти два пъти по-нисък от средния за страната“, отбеляза Михайлова и добави, че от безработните 48% са мъже и 52% – жени. Като „особено притеснителен“ тя определи факта, че 32% от младежите са без специалност и професия, а 18% с основно или по-ниско образование.

Прилаганите към момента схеми за осигуряване на временна заетост не мотивират младите хора (голяма част от тях от ромски произход) да се регистрират в бюрата по труда. Те отказват да приемат предлагана им работа, което води до извода, че имат други източници на финансова обезпеченост. По-голямата част от регистрираните младежи със средно или висше образование са икономисти, за каквито няма търсене на пазара на труда. „Това налага преосмисляне на специалностите, по които се обучават младежите в средните училища на територията на общината“, заключи кметът.

Община Троян посрещна 2015 г. с 4 пункта по-ниска безработица от средната за страната и 9,5 пункта по-ниска от средната в Ловешка област, каза още Донка Михайлова и подчерта, че за постигането на тези резултати общинската администрация е положила значителни усилия през целия мандат, като само през последната година е:

* подобрена инфраструктурата в бизнес зоните на града (ул.“Ал.Стамболийски“ в кв.Ливадето; ул.“Атлант“; „Сврачи дол“; „Южна икономическа зона“ и др.);

* създадено Митническото бюро;

* осъществено активно взаимодействие с Агенция „Пътна инфраструктура“ за решаване проблеми на бизнеса: отваряне на Троянския проход в по-продължителен период от време; реконструкция на пътен участък от гара Добродан до Голяма Желязна (в ход е процедурата); приет е транспортен комуникационен план за изместване на трасето на републикански път II-35 в рамките на Троян;

* придобита собствеността върху басейна и профилакториума в Шипково. Проучват се възможностите за придобиване на национален статут на Беклемето и курортите Шипково и Чифлик;

* предприета инициатива за устойчиво развитие на туризма „Централен Балкан – Розова долина“;

* оптимизирана местната нормативна уредба в посока намаляване сроковете за обслужване на бизнеса. Осигурена е благоприятна данъчна среда и наеми на общински имоти;

* в ход мярка за ранно професионално ориентиране.

Източник:  Троянски глас

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.