БСП, ДПС И ОДС не разрешиха спешен ремонт на ремонт на детско отделение в ловешката болница.

dancho2806121Данчо Заверджиев

Съгласно глава седма „Заседания на общинския съвет” раздел II „Дневен ред на заседанията” чл. 79 ал.1 от  действащият Правилник на съвета, по който работят ловешките общински съветници и който трябва да прилагат и спазват при упражняване на служебните си задължения на заседанията на общинския съвет се разглеждат само въпроси, включени в дневния ред. Предложението ми до общински съвет с вх.№ ОС – 732/08.09.2014 г.  относно  финансиране  на неотложен  ремонт  на  детско  отделение   към  МБАЛ  „проф. д-р  П. Стоянов”-Ловеч е включено в поканата за 48-мото заседание на съвета, като точка 13и отговаря на горното изискване.

Същото предложение е разгледано на заседанията на три от постоянните комисии и не попада под забраната на чл.103 ал. 3  от Правилника – “ Проекти за актове на Общинския съвет неразгледани в постоянните комисии, не могат да влязат в дневния ред на предстоящата сесия “.

От дневния ред на заседанията на съвета може да отпадне с решение на общинския съвет само предложение за разпореждане с недвижими имоти на основание чл. 79 ал. 4, но предложението ми не се отнася към разпоредба, защото не е за разпореждане с недвижими имоти, а и общински съвет не е приемал решение за отпадане на предложението ми.

В деня на заседанието предложението ми отпадна от дневния след направено устно предложение от Валентина Янкова Митева – Председател на групата съветници от БСП в нарушение на чл.79 ал. 6 (изречение последно) – Не се допускат устни предложения за промяна в дневния ред.

Въпреки явното нарушението на Правилника, председателя, без каквото и да е правно основание подложи устното предложение на  Председателя на групата съветници от БСП и то бе подкрепено само от съветници на БСП, ДПС и ОДС. С това си гласуване горните съветници не допуснаха обсъждане в съвета на предложение за финансиране  на неотложен  ремонт  на  детско  отделение   към  МБАЛ  „проф. д-р  П. Стоянов”-Ловеч.

Справка от действащият ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТА 2011-2015 ГОДИНА

Глава седма
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Раздел II
Дневен ред на заседанията

Чл. 79. (1) На заседанията на общинския съвет се разглеждат само въпроси, включени в дневния ред.
(4) От дневния ред може да отпадне с решение на общинския съвет предложение за разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост в кметството или населеното място, което не е административен център на кметство, относно, което няма предварително депозирано писмено становище по чл. 45, ал. 1, т. 4 от този правилник на съответния кметски или обществен съвет.
(6) (изм., решение № 430/25.07.2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При особено важни случаи кметът на общината или председателя на Общинския съвет може да внесе най-много едно мотивирано писмено предложение относно промяна в дневния ред, но не по-късно от 24 часа преди заседанието. Това предложение се гласува в началото на заседанието, без да се обсъжда. Не се допускат устни предложения за промяна в дневния ред

На заем от: http://lovechtoday.eu/%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%B4%D0%BF%D1%81-%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD/

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.