Милко Стайков е назначен за зам.-директор на ОД МВР-Ловеч

Със заповед на министър Калин Стоянов, от 9 z.r 2024 г. главен инспектор Милко Стайков, началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОД МВР-Ловеч е временно преназначен на ръководна длъжност заместник-директор, със специфично наименование комисар. Милко Стайков е роден през 1970 год. в Троян. Завършил е ВВОВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Започва работа в … Нататък Милко Стайков е назначен за зам.-директор на ОД МВР-Ловеч