От 1 до 30 септември ще се приемат документи за „Училищно мляко”

Училищно млякоДържавен фонд “Земеделие” информира всички потенциално заинтересовани кандидати, че от 1 до 30 септември ще се приемат документи по схема „Училищно мляко” за учебната 2010-2011 г. Заявители по схемата могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, представляващи едно или няколко учебни заведения.
В България Европейската схема „Училищно мляко” се прилага от учебната 2008/2009 година. Нейната цел е да изгради на децата в училищна възраст трайни навици за консумация на мляко и млечни продукти.
Целева група на помощта са ученици, които посещават редовно едно от следните видове държавни, общински и частни учебни заведения – предучилищни заведения, начални и средни училища.
Помощ се отпуска за доставката на продукти на Общността, закупени в страната-членка, произведени в млекопреработвателни предприятия, преработващи само отговарящо на Регламент (ЕО) № 853/2004 сурово краве мляко, като произведените млечни продукти могат да се реализират в страните – членки, трети страни и националния пазар. На подпомагане подлежат следните продукти:
1. Продукти от Категория I
а) Топлинно обработено мляко;
б) Топлинно обработено мляко с шоколад, с добавен плодов сок  или ароматизирано, съдържащо поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащо не повече от 7% добавена захар и/или мед;
в) Ферментирали млечни продукти с добавен или не плодов сок, ароматизирани или не, съдържащи поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащи не повече от 7% добавена захар и/или мед.
2. Продукти от Категория IІ
а) Ароматизирани и неароматизирани ферментирали млечни продукти с плодове, съдържащи поне 75% в тегловно съдържание на мляко, посочено в Категория І, буква а); и съдържащи не повече от 7% добавена захар и/или мед.
3. Продукти от Категория IІІ
а) Пресни и топени сирена, съдържащи максимум 10% немлечни съставки.
4. Продукти от Категория V
а) Сирена, съдържащи максимум 10% немлечни съставки и непопадащи в Категория ІІІ.
Размер на финансовата помощ
Размерът на помощта е определен в Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №657/2008, а именно:
а) 18.15 евро/100 кг за продукти от Категория І;
б) 16.34 евро/100 кг за продукти от Категория ІІ;
в) 54.45 евро/100 кг за продукти от Категория ІІІ;
г) 138.85 евро/100 кг за продукти от Категория V.
Всеки ученик има право на максимално количество от 0,25 л еквивалент на мляко на ден.
Млякото и млечните продукти, които се предлагат на децата трябва да бъдат в опаковки за еднократно ползване за всяко дете по отделно.
Документи по схемата от 1 септември ще се приемат в Областните Дирекции на ДФ „Земеделие” по местонахождение на заявителя/учебното заведение или по регистрация на доставчика/организацията/общината.
Документи за кандидатстване по схема “Училищно мляко”:
1. Заявки за одобрение по схемата „Училищно мляко” и заявления по чл. 8 или чл. 8 и чл. 9, в зависимост от вида на заявителя по образец, утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ – Разплащателна агенция;
2. Копие от документ за самоличност на директора на учебното заведение (за учебни заведения);
3. Копие от документ за самоличност на представителя/управителя (за доставчик/организация/община);
4. Копие от заповедта за назначаване на директора на учебното заведение (за учебни заведения);
5. Заповед/нотариално заверено пълномощно на заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите и копие от лична карта на лицето (за учебни заведения);
6. Нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие и копие от документ за самоличност на лицето, упълномощено да подаде документите (за доставчик/организация/община);
7. Списък на учебните заведения и броя на подпомаганите ученици по схемата, които представлява заявителя (за доставчик/организация/община);
8. Копия от регистрация по ЕИК по БУЛСТАТ на заявителя (ако има такава);
9. Удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие, в случай, че лицето не е пререгистрирано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията или актуално удостоверение за търговска регистрация (за доставчик/организация/община);
10. Заявителят е длъжен да завери всички копия на документите като собственоръчно напише „Вярно с оригинала”, да се подпише и в случаите, когато е приложимо да постави печат. При подаване на документите заявителят осигурява оригиналите на всички документи, за които се изискват копия и е длъжен да ги представи за проверка.
Ако заявителят отговаря на всички изисквания по Регламент (ЕО) № 657/2008, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие”-РА издава акт за одобрение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.