Две наши момичета са на почетната стълбичка в национално състезание

Ученичките Еника Шопова и Никита Фратус от ХIа клас на нашето училище с преподавател Мария Нанкова се класираха на първо и трето място в категория „II чужд език – испански“ в националния кръг на многоезичното състезание, което МОН организира всяка година. Състезанието е само за единадесетокласници, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст, като текстовете за слушане и за четене са на изучавания първи чужд език, а предаването на чутото и прочетеното, и аргументираното изразяване на собствено мнение, са на изучавания втори чужд език. Класирането е според резултата от показаните умения на втория чужд език без значение от изучавания първи чужд език. Резултатите на Еника и Никита от областния кръг на 15.10.2022 ги изпратиха на финала. На националния кръг, състоял се на 19.11.2022 в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, Ловеч, те премериха сили с още 11 ученици от своята категория, и с 86 и 75 точки от 90 възможни заеха челните места. Чудесното си представяне двете момичета дължат на спортния хъс и характера си, на отличната си подготовка по английски (първият чужд език, който изучават при г-жа Тинка Бойнова), на уменията си за изразяване, както и на самостоятелните занимания по създаване на текстове на испански.

Последна мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“

От 28 ноември до 2 декември 2022 год. нашето училище беше домакин на петата мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“. Гости на събитието бяха учители и ученици от Сърбия, Полша, Турция и Испания, от СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен и СУ „Св.Кл. Охридски“ – Троян. Темата на последната мобилност по проект “From Game to SТEM” беше „Информационни технологии и игри“, а целта – споделяне на добър опит при използване на информационните технологии и обучението, базирано на игри, за преподаване и учене по различни учебни предмети. Голяма част от дейностите се реализираха с подкрепата на Община Троян в Информационно-културен център – Троян.
На 28 ноември участниците бяха посрещнати в СУ „В. Левски“ от Ангел Балев, директор на училището. В СТЕМ центъра бяха реализирани две работилници: Electric Play Dough adventure и Monster hunting( електрически вериги и техните компоненти, на лов за чудовища). Под формата на игра, Ангел Ангелов, доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии, старши учител по информационни технологии при СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен и неговите ученици: Цвети, Гергана, Димитър и Едуард, показаха как могат да се свържат основни компоненти(светодиод, резистор и батерия) с помощта на електропроводим пластилин в електрическа верига; да се създаде чудовище, описано чрез блок- схема и да се направи забавна анимация със Stop Motion Studio. Video
На 29 ноември бяха реализирани работилниците: Dice breaker – Assemble a Circuit, My Monster lamp( електронно преследване, лампа – чудовище). Участниците отново работиха в международни екипи, научиха как да създадат своя електрическа верига и се забавляваха при създаването на нощна лампа – чудовище, светеща в три цвята, с различен интензитет на светлината. Забавно и интересно беше в работилниците: Scratch and Micro:bit, ICT and Chemistry (Повече за урока на Ренета Бакарова можете да прочетете тук) На 1 декември Свилен Димитров, старши учител по информационни технологии при СУ „В. Левски“, показа на учениците как да създадат база от данни в приложения за игри с кодиране в MySQL(Run backend of Game apps with coding in MySQL)
Заключителното събитие по проект „From Game to STEM“ се проведе в Информационно-културен център – Троян. Присъстваха Вяра Дочева, началник отдел „ОКСДП“ в Община Троян, Иванка Цекова, директор на СУ „Св. Кл. Охридски“, учители, ученици и родители. В рамките на събитието бяха споделени добри практики от работата по проекти по Програма „Еразъм+“. От нашето училище – Магда Латинска и Мария Нанкова представиха дейностите по проект „Иновативна класна стая днес“. Повече можете да прочетете тук. От СУ „Св. Кл. Охридски“ – Троян – Емилия Пауникова, Галя Шейретова, Маргарита Мехмедалиева, Богомил Николов и Наталия Йотова – проект „ICT as a tool for student-centered classroom“ по Програма „Еразъм+, ключова дейност 1. Линк към публикацията. Свилен Димитров представи създадения от него и нашите ученици краен продукт по проекта – играта „From Game to STEM“.
В последния ден от посещението си в Троян участниците в проекта направиха ретроспекция на дейностите, реализирани през изминалите две години, попълниха анкети и получиха сертификати. Споделени бяха впечатления от сътрудничеството и удовлетворение, че заложените очаквани резултати са постигнати.
В културната програма на събитието бяха включени посещения на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Троянски манастир, обиколка на Винпром – Троян( само за учители) и забележителности в град Велико Търново. Екипът на проекта благодари за помощта и подкрепата на: Община Троян, ръководството на СУ „В. Левски“, екипа на Информационно-културен център – Троян, Ангел Ангелов, на нашите ученици и техните родители!

Час по фантазия

На гости ни беше детската писателка Милена Димова.  В СТЕМ кабинета на ОУ „Иван Хаджийски“ се проведе „Час по фантазия“ за учениците  от 1. до 4. Клас. С много емоции децата участваха в интерактивно разказаната приказна история „Вярващо добро сърце за Коледа“ и всички си пожелаха да го  имат.  

Вечер, посветена на Минко Гечев (Живко) – 100 години от рождението му

Препълнена беше залата на община Троян. Близки, приятели, съмишленици, антифашисти се събраха да почетат паметта на Минко Гечев. Да разкажат спомени, да припомнят делото да една голяма и чиста личност.

Минко Гечев е роден в Троян на 22.IX.1922 г. в семейството на занаятчията Дочо Гечев Станчев. Едва 13-годишен остава сирак, само с майка си Мария Гечева. Завършва прогимназия в родния си град, отличник, буден и любознателен. Заради левите си убеждения и активната дейност в РМС (Работническия младежки съюз) е изключван от гимназиите в Троян, Ловеч и София. Завършва средно образование в гимназията в Драма (Гърция) с отличен успех.

Разностранно надарен млад човек – пише чудесно, рисува, свири на акордеон… Но чувството за социална справедливост и борбата с фашистката власт го карат само месец след като завършва гимназия да премине в нелегалност и да се присъедини към партизанското движение.

Първият партизанин на Троянския край, заместник-командир на III Троянска чета от отряд „Хр. Кърпачев“, участник в битката при Урсел, в която загиват петима партизани от четата.

Трагичната е съдбата на Минко Гечев. Доживял до победата над фашизма в България, той е подложен на преследване и арестуван по фалшиво обвинение. Години наред в битка и очакване справедливостта да възтържествува.

Предаден от бивши приятели, но неизменно подкрепян от истинските, верните другари. Смазан от измамата и духовната мръсотия, но опазил винаги вътрешната чистота и вярата в своя идеал, в принципите си и справедливостта.

В началото на 1987 г., след 42 години на изпитания, делата срещу него са преразгледани от специална комисия от Политбюро на ЦК на БКП. И тя, истината, възтържествува! Всички обвинения са свалени и невинността му е доказана. Същата година е реабилитиран. Ала години, десетки години безвъзвратно са си отишли.

За жизнения път на Гечев, за партизанските години, за победата над фашизма, а сетне и за предателството и измамата през годините, които трябваше да бъдат щастливи, за справедливостта – макар и закъсняла – разказа една вълнуваща презентация.

А в живота на Минко Гечев особено важни са най-близките – майката, съпругата. С няколко щриха ни бяха показани и следовниците: видяхме, че духът на идеалиста, на мечтателя, на знаещия и можещия млад човек, е съхранен в наследниците – децата, а след това и внуците.

Гости на вечерта бяха Евгений Белий (председател на Българския антифашистки съюз), Николай Белалов (член на НС на БСП, председател на Дискусионен клуб за социална местна политика), Христо Борисов (председател на Българския антифашистки съюз – Ловеч), членове на общинската организация на БСП – Угърчин.

Евгений Белий подари на общинската организация на БАС – Троян (представена от нейния председател Райна Шамова) и на областната организация на БАС – Ловеч (представена от председателя ѝ Христо Борисов) екземпляри от новоизлязлата книга на проф. Марин Калонкин „Съпротивата“.

Грамотата за МО на БСП – Троян за „активно участие в борбата срещу фашизма, неофашизма, за мир, свобода, демокрация, солидарност и социална справедливост“ получи председателят на Младежкото обединение Тодор Спасов.

И накрая да припомним думите от една позабравена песен, която звучеше дискретно цялата вечер – „Ти закъсняваш понякога, истино, но винаги идваш, идваш при нас…“

Ангелина Иванова

Български език + математика. Наистина 2 в 1!

За пръв път в нашето училище се проведе бинарен урок, съчетаващ два привидно несъвместими предмета – Български език и Математика. Страхотната изненада бяха подготвили г-жа Ирина Калинова (учител по български език и литература) и г-жа Галина Калева (учител по математика). Заедно с учениците от 5Б клас те представиха един необичаен час – час едновременно по български език и по математика. Урокът бе започнат от г-жа Калинова. Тя раздаде на учениците работни листи с текстове и задачи към тях. Петокласниците първо показаха умения по четене (преди дни те се включиха в Националната седмица на четене и демонстрираха отлични резултати), а след това разпознаха изучените досега части на речта. Получените резултати „попаднаха в ръцете“ на г-жа Калева. Тя предложи на учениците да използват познанията си за обикновени дроби и да открият какви дялове от общия брой на думите в текстовете са съответно съществителните, прилагателните и глаголите. Наистина децата от 5Б имат отлични познания както по математика, така и по български език! Трудното дойде накрая – да се потърси каква роля изпълняват съответните части на речта в изреченията. И, за да бъде още по-трудно, да се изрази чрез дроби каква част от съществителните изпълняват служба на подлог. Наистина сериозно предизвикателство. Учениците се справиха с всички поставени задачи, демонстрираха знания, бърза реакция и желание да покажат какво наистина могат. Накрая г-жа Калинова връчи грамоти на победителите от демонстрациите по четене по случай Националната седмица на четенето. Гости на урока бяха колеги по български език и литература и по математика, както и заместник-директорите Камелия Алексиева и Ивайло Йорданов.

Ангелина Иванова, учител

Български език + математика. Наистина 2 в 1!

За пръв път в нашето училище се проведе бинарен урок, съчетаващ два привидно несъвместими предмета – Български език и Математика. Страхотната изненада бяха подготвили г-жа Ирина Калинова (учител по български език и литература) и г-жа Галина Калева (учител по математика). Заедно с учениците от 5Б клас те представиха един необичаен час – час едновременно по български език и по математика. Урокът бе започнат от г-жа Калинова. Тя раздаде на учениците работни листи с текстове и задачи към тях. Петокласниците първо показаха умения по четене (преди дни те се включиха в Националната седмица на четене и демонстрираха отлични резултати), а след това разпознаха изучените досега части на речта. Получените резултати „попаднаха в ръцете“ на г-жа Калева. Тя предложи на учениците да използват познанията си за обикновени дроби и да открият какви дялове от общия брой на думите в текстовете са съответно съществителните, прилагателните и глаголите. Наистина децата от 5Б имат отлични познания както по математика, така и по български език! Трудното дойде накрая – да се потърси каква роля изпълняват съответните части на речта в изреченията. И, за да бъде още по-трудно, да се изрази чрез дроби каква част от съществителните изпълняват служба на подлог. Наистина сериозно предизвикателство. Учениците се справиха с всички поставени задачи, демонстрираха знания, бърза реакция и желание да покажат какво наистина могат. Накрая г-жа Калинова връчи грамоти на победителите от демонстрациите по четене по случай Националната седмица на четенето. Гости на урока бяха колеги по български език и литература и по математика, както и заместник-директорите Камелия Алексиева и Ивайло Йорданов.

Ангелина Иванова, учител

Първо заседание на Ученическия съвет

Днес, на 25.11.2022, след шестия час се състоя първото събрание на новия Ученически съвет на СУ „Васил Левски“. Председателят на съвета Никола Стоянов от 11А разгледа плана, по който ще функционира Ученическият съвет, членове на който за следващата учебна година са ученици от 5 до 12 клас. Бяха избрани заместник-председател, секретар и председатели на трите комисии, на които се разделя Ученическият съвет. Това са съответно: Християна Христова (9А) – заместник-председател Мирела Дулевска (11А) – секретар Ирена Цветкова (10А) – председател на Ученическата медийна комисия Димитър Цветков (10Б) – председател на Ученическата комисия по организационни въпроси Никол Йорданова (11А) – председател на Ученическата комисия свързана с творческа дейност В понеделник (28 ноември) избрани членове на Съвета ще минат в паралелките от 5 до 7 клас, за да информират и по-малките ученици за по-нататъшната дейност на Ученическия съвет.

Ивиана Тончева и Катерина Янкова 9А

Клуб „Медии“

Национална седмица на четенето

В Националната седмица на четенето се проведе състезание за най-добър четец в V а, б, в клас. Учениците четоха от любимите си книжки, като всеки един от тях подходи с отговорност към поставената задача. Най-добър четец в V „а“ клас е Момчил Минков , в V „б“ е Петър Баръмов, а в V „в“ –  Ивайла Кадиева (всички ученици от V „в“ клас четат изразително, няма ученици, които да имат слаба четивна грамотност). Най-добрите четци получиха награда и грамота. На учениците им предстои тест за грамотност, на който ще приложат своите знания и умения.

Преподавател: Ирина Калинова

Да бъдем толерантни

Днес, макар и с мъничко закъснение, учениците от групите в Целодневната организация на учебния ден отбелязаха Международния ден на толерантността. Г-жа Румяна Мирова (учител в ЦОУД) и г-жа Ангелина Иванова (учител по БЕЛ) бяха подготвили урок, посветен на 16 ноември – Международния ден на толерантността. Гости бяха второкласниците от 2А група на ЦОУД, заедно със своята учителка г-жа Марияна Калчева. Целият урок в групата „5. клас“ беше една увлекателна презентация, която накара учениците да се замислят за търпимостта и разбирателството между хората. С историята на 16 ноември като Международен ден на толерантността и за международната Организация на обединените нации ни запозна деветокласничката Дария Вълева. Г-жа Мирова разказа защо трябва да бъдем толерантни и как в търпимостта и добротата се крие истинското приятелство. В разговора за толерантността се включиха и петокласниците. Ивайла Кадиева прочете „Моето послание за толерантност“. Веселин Янков издекламира стихотворението „Толерантност“. Интересно беше посланието на петокласника Момчил Минков, което ни разкри какво значи да си „Вежлив слушател“. А песничката за доброто запяха всички! Най-интересно обаче беше прекрасното филмче „Банго Васил“, което разказа вълнуващата история за приятелството между две деца – едно ромче и българче. Филмчето можете да разгледате и вие! https://www.youtube.com/watch?v=jy9ZRXkYXNY
Толерантността – търпение, приятелство, доброта