Notice: Функцията WP_Object_Cache::add е извикана погрешно. Ключът за кеширане не може да е празен низ. За повече информация вижте Debugging in WordPress. (Това съобщение беше добавено във версия 6.1.0.) in /home/troyan.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 6085

Хубава работа ама Кметска (Троянска)!!!

Не, Кмета Михайлова не се е срещнала с извънземни. Но също така мистериозно само за няколко дни неизвестни лица или фирма са засипали със земна маса имот, който се намира до фирма „Рико Стил“.  

Огромното количество пръст е така изсипано,  че на север навлиза в имот собственост на Община Троян, а на запад навлиза в сервитута на жп. линията. Става въпрос за стотици кубически метра земна маса.

Най-логичното и очаквано действие в случая би било Общинската администрация в лицето на Кмета Михайлова да защити интересите на гражданите, като санкционира нарушителя и го задължи, за своя сметка да премахне  земната маса от собствеността й, която, както вече споменахме не е  самосвал два, а стотици кубически метра насипна земна маса…… Вместо това,  Кмета чрез общинското предприятие „Комунални услуги“ услужливо и безропотно изпраща багер и транспортна техника, които  за „своя“- наша сметка вече втори ден, вместо нарушителя, почистват общинския имот и имота, който е в  жп сервитута !!!???

Г-жо Кмет, къде са контролните Ви органи, които да проверят дали рекултивацията на въпросния терен се извършва по законоустановения ред – след получено разрешително от РИОСВ-Плевен ?  Няма ги !  Кое наложи  техника на  общинското предприятие „Комунални услуги“, което е изцяло под ваш контрол,  да разчиства терена.

Вместо да разпоредите на администрацията да се открият виновните и да сезирате компетентните органи за това самоуправство,   Вие отново избрахте да действате тихомълком, надявайки се, че няма кой да Ви търси сметка.

За пореден път,  вашите действия са в ущърб на жителите на Община Троян, само че разходите за почистване на терена от общинското предприятие „Комунални услуги“, които ще направите сега не ги плащате с Ваши собствени средства, а с нашите пари. Парите на троянци.

Материалът Хубава работа ама Кметска (Троянска)!!! е публикуван за пръв път на Промени Троян.

Да управляваш на инат!

Николай Нанков, Зам. Министър на МРРБ: „ВиК „Стенето“  е най-успешно работещото дружество в България!“

Истинският държавник, по дефиниция, трябва да работи в обществен интерес при стриктно спазване на закона, защото справедливите неща са добри.  Кое е справедливо и дали справедливото е добро?  Отговор на тези въпроси са търсили още от дълбока древност.  Ето какво мисли Сократ: „ В чия полза действа властника? Изобщо управляването за кого е? То не е ли заради доброто на управляваните, за да бъдат те щастливи, като живеят в едно добре уредено общество? Да не би властването да е нещо, от което имат полза повече управляващите, отколкото управляваните? Защо, да кажем, овчарите властват над овцете? Да не би в полза на самите овце? То е заради овчарите, за да могат да ги стрижат и да получават от тях каквото желаят – мляко, месо.“  Така са мислили в древна Гърция-люлката на демокрацията (от гръцки: δημοκρατία, „народовластие“) . Как изглеждат нещата в наши дни?

     Групата на общинските съветници на БСП–Троян, внесоха предложение в общинския съвет, за назначаване на КОНТРОЛЬОР във ВиК „Стенето“ ЕООД. За гражданите на община Троян, назначаването на  КОНТРОЛЬОР в общинско дружество, което е в отлична кондиция, звучи екзотично, тъй като и  от самото предложението не става ясно „що е то КОНТРОЛЬОР и има ли той почва в Троян?“

Ето какво казва Търговския закон по този въпрос: „Контрольорът е помощен орган и не може да упражнява контрол, ….. върху дейността на управителя. Той не може да спира сделките на управителя, а само да следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и ако има нарушения, той може да сезира общото събрание, а не да спира решенията, както на управителя така и на ОС (чл.144, ал. 1 от ТЗ).

Контрольорът се назначава при настъпването на определени условия. Например при констатации, че загубите на дружеството са надхвърлили определена величина, определена в дружествения договор.

ВиК „Стенето“ ЕООД поддържа и експлоатира 560 км водопроводна, 52 км канализационна мрежи с 2 пречиствателни станции за отпадни води и 23 помпени станции на територията на Община Троян с персонал 75 човека при средна работна заплата за 2020 г 1107 лв.

Изградена е и действа автоматична система за управление и контрол на помпените станции за питейна вода, наблюдава  се 24 часа в денонощието нивото на резервоарите за питейна вода и подаваното на водното количество към съответните населени места. Реагира се веднага при установени отклонения от нормалната работа, като по този начин се намаляват загубите на вода в мрежата. Общите загуби в общината са 47% и по статистика са най-ниските в страната. Ниските нива на загуби са резултат от политиката на дружеството да се подменят участъци от мрежата с най- много аварии и загуби на вода. Ежегодно със собствени сили и финансиране се подменя между 12 и 15 км водопроводната мрежа.

Зам. Министъра на МРРБ г-н Николай Нанков коментира, че ВиК „Стенето“ ЕООД е най-успешно работещото дружество в България!

Доброто управление на ВиК „Стенето“, незнайно защо, дразни  Кмета Михайлова и групата съветници от БСП-Троян.  От всичко казано до тук е видно, че няма разумна причина да се назначава КОНТРОЛЬОР  в едно успешно общинско дружество, а по скоро това действие е продиктувано от желание за реваншизъм и  демонстрация на сила.  Очевидно е, че  Кмета Михайлова се опитва да използва общинските съветниците на БСП-Троян, като бухалка, за разчистване на лични сметки и упражняване на натиск върху управителя инж. Тонимир Гечев.  Друга възможна опция за това упражнение  е да се намери работа на някой „другар“.  И не на последно място, дали  това не е нов опит  да се  „подчини“ и „овладее“ поредното общинско дружество. Кой знае ? Времето ще покаже.

Слава Богу, на сесията на общинския съвет, която се проведе на 18 февруари 2021 г., общинските съветници от ГЕРБ, Глас народен и ВМРО проявиха държавническа мисъл и не приеха това предложение , направено от съветниците на БСП-Троян, за назначаване на КОНТРОЛЬОР във ВиК „Стенето“ ЕООД, което по същество бе  лишено от всякаква икономическа логика, и би било в ущърб на жителите на Община Троян.

Още малко факти:  Вече 10 години Кмета Михайлова не е изработила стратегия за работа с отпадъците.  Липсват разписани мероприятия за оползотворяване на утайката от ПСОВ-Троян. Пречи се  съзнателно, или от липса на компетентност, за  депонирането и на сметището на града.   Единствено, ВиК “Стенето“ е изготвило и реализира собствен проект за рекултивация ( възстановяване на нарушен терен с утайка от ПСОВ.

Ако енергията, която  Кмета Михайлова  използва в личната си  битка с управителя на дружеството инж. Тонимир Гечев,  се пренасочи  за подобряване работата на администрацията в интерес на общността, със сигурност ще даде по-добри резултати.

Г-жо Михайлова, за да сте успешен Кмет, не е достатъчно само да налагате еднолично волята си, независимо от това, дали сте права или не.  Трябва да се управлява отговорно и държавнически, а не на инат !

Материалът Да управляваш на инат! е публикуван за пръв път на Промени Троян.

Отпадъците в Троян – бизнес в полза за кого?

„С Донка се караме само 1 месец преди изборите, а след това работим добре. Виждате кмета е от БСП, на Априлци е от ГЕРБ, но тава не пречи на Донка да се справя фантастично с всички проекти“ Б. Борисов
Плеснаха с ръце, прегърнаха се и правителството отпусна  2,56 млн. лeвa зa oбщинa Трoян, зa трeтa клeткa зa дeпoтo, защото 1 и 2 клетка вече са запълнени.

Идиличната среда, която се стараете да изграждате около всичко свързано с живота и кметуването Ви, няма нищо общо с реалните факти. Това в пълна сила важи и за депото за неопасни отпадъци на гр. Троян. Ако продължите да управлявате сметището както досега, тези пари, които Ви отпуснаха, и които ще похарчите, ще са пари хвърлени на вятъра.

Разделно сепариране на отпадъци в община Троян

Разрешителното за комплексна експлоатация издадено от РИОСВ-Плевен изисква ежедневно да се извършва уплътняване на отпадъците със специализиран транспорт – компактор, запръстяване и оросяване с инфилтрат. Ежедневно измерване на приетите количества отпадъци на електронна везна и данните да се съхраняват в електронен вариант. Да се изградят газоотвеждащи кладенци и участък от открита охранителна канавка за отвеждане на дъждовни води.

Действащото депо за неопасни отпадъци е сред първите в страната, изградени по новите изисквания. Състои се от три клетки, като третата не е изградена, а към 2018 г. капацитетът на клетки 1 и 2 е изчерпан. То е на края на града, като до там се стига по най-лошият общински път. Няма такъв в общината. А там минават основно камионите на „Комунални услуги. За да не се разпиляват боклуците от друсащите се бордови камиони трябва да се слага отгоре предпазваща мрежа или да се сложат по- високи бордове.

След аферата с „Италианския боклук”, Министърът на околната среда  и водите предложи създаването на специална дирекция, която да следи вноса на отпадъци от чужбина и да контролира депата.

След поставяне на камери от РИОСВ за контрол на характера и количеството на отчетените отпадъци се установява, че заявяваните от администрацията депонирани отпадъци е почти двойно по-малко от действително депонираните. Което означава, че община Троян е излъгала и ощетила държавата по чл.60 и чл.67 от Закона за управление на отпадъците в таксите, които трябва да отчислява за всеки тон депонирани отпадъци.

Кметът Михайлова наблюдава

В доклада за „Преглед на установените значими проблеми за управлението на водите в Дунавски район” на БДУВДР към Министерството на околната среда и водите, приложение 3.2.2.2  под № 29, депото в Троян е посочено като съоръжение, което не отговаря на националните екологични законови изисквания: ”За определянето на депата/сметища, които не отговарят на екологичните законови изисквания е обработена и анализирана информация от РИОСВ в териториалния обхват на БДУВДР.”

В сметище е изградена дренажна система, която събира инфилтрата (дъждовната и подпочвена вода, която е попаднала в сметището), отвежда го до помпената станция, която го връща обратно в сметището за оросяване и уплътняване  на боклука. За съжаление помпената станция не работи.

 

Взето е „гениалното” решение от експлоатиращото общинско предприятие „Комунални услуги”-Троян (да напомним, че общинските фирми са под прякото управление на Кмета на общината) да бъде изграден канал за отвеждане и заустване на инфилтрираните води в градския колектор и от там в пречиствателната станция за отпадни води, което от своя страна води до допълнително натоварване на  ПСОВ.

Г-жо Михайлова, допустимо ли е във времената на пандемия,  тази силно замърсена вода да се смесва с  отпадната вода, при условие, че в издаденото разрешително за ползване на сметището изрично е записано, че ,,не се допуска изнасяне на инфилтрата извън тялото ма сметището“? 

Съгласно издаденото разрешително на РИОСВ боклука трябва да се разстила на пластове на около 60 см, да се уплътнява, оросява (овлажнява) и засипва с пръст. Заради липсата на компактор за уплътняване и най-вероятно поради желание за намаляването на разходите, това не се прави. Резултатът е прекомерно запълване и намаляване на експлоатационния живот на клетките.

За сравнение плътността на депонираният боклук  в депото в гр. Троян е 280 кг/куб.м, а плътността  на боклука в сметището на гр. Ловеч е 1100 кг/куб.м

РИОСВ задължава експлоатиращата фирма да отделя от депонирания боклук  стъклото, хартията, пластмасата и дървения строителен отпадък за рециклиране и намаляване обема за депониране, което също не се извършва на депото.

„Комунални услуги” упорито  не изпълнява и задължителното камионите на излизане да минават през дезинфекционна вана което, е предпоставка за разнасяне на зарази по уличната мрежа.

 Г-жо Михайлова, това ли Ви е високата експертиза  при управление на отпадъците и фантастичното справяне с всички проекти?

Това, което се опитваме, е  да бъдем коректив за едни или други действия или бездействия на властимащите. Действия, които смятаме за неправилни от гледна точка на полезността им за обществото. И няма да се откажем да го правим.

Материалът Отпадъците в Троян – бизнес в полза за кого? е публикуван за пръв път на Промени Троян.

Общински съветник от Троян към групата на БСП в местния парламент: ОС – Троян не е партиен трибунал, който осъжда или оневинява!

Реплика от общинският съветник Николай Тодоров – председател на четиричленната група на коалиция „Избор за Троян“ в троянския Общински съвет, на декларацията на групата на „БСП за България“, прочетена на общинската сесия на 28 януари.

„В отговор на твърденията във вашата декларация искам да ви припомня, че Общински съвет – Троян не е партиен трибунал, който осъжда или оневинява“

 
Декларацията бе в отговор на отказа на местния парламент да подкрепи предложението за подаване на въззивна жалба срещу решението на Ловешкия окръжен съд от 14 януари, оправдаващо управителя на „ВиК Стенето“ ЕООД инж. Тонимир Гечев по обвинението в нанасяне на имуществени щети на дружеството

С УМИЛЕНИЕ изслушах и впоследствие прочетох поредния, вече може би предизборен политически водевил на групата съветници от БСП. Не крия възмущението си от демагогията и грубия опит за манипулиране на общественото мнение в декларацията им. Желанието ми беше да репликирам на момента, но правилникът на съвета не допуска подобна процедура. Затова ползвам правото си на реплика чрез средствата за масова информация.

 
УВАЖАЕМИ общински съветници от БСП,  в отговор на твърденията във вашата декларация искам да ви припомня, че Общински съвет – Троян не е партиен трибунал, който осъжда или оневинява, нито е орган, който опрощава, а общинските му съветници не са неговите сатрапи. В едно недалечно минало имаше такива трибунали и това бе „Народният съд“ продукт на вашия „ген“ и идеология. Аз отчитам, че ви е трудно да избягате от корените си, но, слава богу, народът ни, надявам се, завинаги скъса с вашия репресивен и тоталитарен социализъм.
 
ВЪВ ВАШАТА декларация вие вменявате функции на Общинския съвет, които са НЕДОПУСТИМИ дори само да си ги мислите, още по малко да размахвате пръст. Българският съд е органът, които постановява присъдата на обвиняемия. А присъдата е единственият юридически акт, който решава въпросите за деянието, вината, правната квалификация и наказанието. Това дали обвиняемият управител е виновен или не, решава съдът, не вие. Отделен е въпросът, постановеното решение дали ви/ни харесва или не, но ние сме правова държава и присъдите не се дават от партийните ви трибунали!
 
ОБЩИНСКИЯТ съвет не се е отказвал нито преди, нито сега от правосъдие, както вие твърдите, уважаеми дами и господа съветници от БСП! Още при внасяне на обвинението към управителя на ВиК от страна на прокуратурата, Общинският съвет единодушно гласува да се присъедини към обвинението на прокуратурата с граждански иск за 79 260 лв. към управителя. Впоследствие съдът определи невиновен и нашият иск съобразно присъдата отпада. Отказът на Общинския съвет в настоящата сесия е да спре да харчи пари за съдебни разноски при положение, че шансовете за успех се оказаха малки. Прокуратурата вероятно ще обжалва присъдата на следваща инстанция. Ако успее да постигне успех, в който аз силно се съмнявам с оглед на реалностите, които ни заобикалят. Тогава вече следва да се потърси материална отговорност на управителя на ВиК за причинени материални щети, но вече при определена със съдебно решение присъда. Това е нашето решение и то по никакъв начин не накърнява обществения интерес, а точно обратното!
 
В ДЕКЛАРАЦИЯТА си вие твърдите, че „загрижени за законосъобразното и ефективно разходване на средствата на „ВиК  Стенето“ ЕООД, ще внесем на следващото заседание предложение за избор на контрольор, който, надяваме се, ще осъществява по-системен контрол на случващото се в дружеството“. Дами и господа съветници от БСП, чак сега ли се сетихте да сте загрижени за ВиК и защо не се загрижихте по-рано? А за другите търговски дружества с общинско участие кога ще се загрижите? И въобще защо само за „ВиК Стенето“ ЕООД, и то едва след като съдът постанови „невиновен“???
 
ОСВЕН КМЕТЪТ и аз имам лични мотиви от изборите да не харесвам г-н Гечев, но това трябва ли да означава, че аз трябва да загърбя обществения интерес и да се поддам на реваншизма? Защо след като от 5 години постоянно изисквам и настоявам за избиране на контрольори във всички търговски дружества, не искахте, а изведнъж УЗРЯХТЕ за това, което ви говоря, а?
 
ЗАЩО след политическо съглашение и свалянето ми от председателство, вие отнехте управлението на търговските дружества с общинско участие от Общинския съвет, и си позволихте да си ги ползвате и за да си назначавате за управители вашите политически функционери? Защо по време на вашето управление почти всички дружества с общинско участие са или ликвидирани, или в тежко финансово състояние, или обект на прокуратурата? Защо не упражнихте необходимия контрол върху управлението на общинските дружества, за да не се стига до съсипването им, при положение че сте управляващи и имате, за разлика от нас, цялата информация? Защо от 5-6 години се крие и няма никаква информация в Общинския съвет какво се случва с „Търговия Троян“ ООД, в която Общината притежава 49%  от дяловете?
 
И… ОЩЕ много, много защо има, но това, което е безспорно необяснимо защо, е откъде черпите толкова енергия, за да заблуждавате хората? Защото определено считам, че контрольор е нужен не само на общинските дружества, а и на вас в дейността ви като общински съветници! Защото, колкото и да ви е неприятно, но всеки обвинителен акт, всеки лош икономически резултат на което и да е общинско дружество, ви се пише на вас управляващите – общинските съветници от БСП и кмета!
 
ВИЕ ИЗБЯГАХТЕ от отговорност и оставихте управлението на общинските дружества на кмета. Вие не упражнихте необходимия контрол, въпреки че сте управляващи и имате всички лостове да го направите! Вие не чухте призивите ни, а си крояхте вашите политически сметки и ни се надсмивахте. Е, вече настъпва време, в което всичката ваша недалновидност и непочтеност ще лъсне и ще се върне като бумеранг срещу вас. Лошото е, че както винаги цената ще я плати наивният троянец, заблуден от вас и вашата демагогия!

 

Николай Тодоров,
общински съветник, председател на коалиция „Глас народен“

Материалът Общински съветник от Троян към групата на БСП в местния парламент: ОС – Троян не е партиен трибунал, който осъжда или оневинява! е публикуван за пръв път на Промени Троян.