Областният управител предлага ловешката общинска наредба от 2005 г. за гробищните паркове да се приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, издадени през 2011 г. и 2020 г.

Да се приведе Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на община Ловеч, приета от общинския съвет през 2005 г., в съответствие с изискванията на публикуваните впоследствие нормативни актове от по-висока степен. Това предложение отправя до кмета на община Ловеч и до председателя на общинския съвет областният управител Виктор Стойчев. Става дума за Наредба № 2 от 21 април 2011 г., обнародвана в Държавен вестник през май 2011 г., за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници и за Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 62, ал. 12 – нова, публикувана в Държавен вестник през 2020 г.

Съгласно ЗУТ общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги в гробищните паркове.

Според областния управител при прецизиране на текстове от общинската наредба ще се премахне съществуваща сега административна тежест. За гражданите – при уреждане на всяко погребение не единствено от най-близкия родственик да се иска информация за починалия, необходима за съставяне на гробния картон и попълване на гробищния регистър, а от кръга на близките. Както и да не се изисква удостоверение за наследници (данни за каквото има, че прави дейност „Обреди“), тъй като това може да се види по служебен път в общинската администрация, а и няма да се натоварват близките да заплащат такса. За бизнеса – търговците, предоставящи погребални услуги, да отпадне изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние на всеки шест месеца, тъй като информацията за това може да се провери по служебен път в Търговския регистър. Правата на търговците, регистрирани за извършване на погребална и траурна дейност, се ограничават и заради вписване сред дейностите на БД „Обреди“ изкопаването, спускането, заравянето и оформянето на гробното място, а в Наредба № 2 от 2011 г. е указано, че собствениците на гробищните паркове или оправомощени от тях лица възлагат на определени лица (гробари) само изкопаването и оформянето на гробни места и контролират тяхната работа.

Правото на гробоползване включва поставяне на трайни надгробни символи – паметник, рамка, фотокерамични потрети и изписване името на покойника с датите на раждане и смъртта му, е регламентирано в общинската наредба. Пак в нея обаче се забранява в гробищните паркове приемането на поръчки за каменоделски услуги и поддръжка на гробни места от физически или юридически лица, извършващи каменоделска дейност. С това се ограничават услуги, извършвани от фирми за изработка и монтаж на паметници, паметни плочи и др. Записано е още, че изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение на управлението на гробищния парк. Нужно е изясняване от кого се извършва това управление – дали от община Ловеч, от кметовете и кметските наместници или от дейност „Обреди“.

С всички тези съображения областният управител предлага да бъде извършен преглед и прецизиран текстът на общинската наредба от 2005 г.

Публикувано в Без категория | Етикети:

Високо отличие за Началник сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Ловеч

Награда от министъра на вътрешните работи получи вчера г-жа Мария Петкова-началник сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Ловеч.

Мария Петкова получи най-високото отличие на МВР – „Почетен знак“ 3 степен, а наградата и бе връчена от старши комисар Станислав Великов директор на ОД МВР-Ловеч.

Високото отличие се присъжда на г-жа Петкова за безукорно поведение, постигнати трайни резултати в служебната работа и продължителна служба в МВР.

Мария Петкова работи в системата на МВР от 1992 год., а от 1998год. е началник на сектор „БДС“, като в годините се е доказала, като безспорен професионалист и авторитет в упражняваната професия.
Честито на Мария Петкова от името на всички колеги и служители от ОД МВР-Ловеч.

Публикувано в Без категория | Етикети:

60 украински граждани се очаква да бъдат преместени от морските хотели във военно-почивния комплекс в Рибарица

60 украински граждани се очаква да бъдат преместени от морските хотели във военно-почивния комплекс в тетевенското село Рибарица. За това е информиран областният управител Виктор Стойчев от администрацията на Министерски съвет. 25-има пътуват с коли от Златни Пясъци към Рибарица. Петима са пристигнали снощи, в ранната утрин днес още трима. Други 35-има са се качили тази сутрин на влака Варна – София и днес през Плевен също трябва да се настанят там. Така ще бъде запълнен капацитетът на хотела. Управителката Лили Недялкова потвърди пред областния управител, че са в готовност да посрещнат новите гости.

По информация на общините и ОДМВР към днешна дата украинските граждани, пребиваващи на територията на област Ловеч, са 364-има.

На 2 юни ще се проведе тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч

Тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч разпореди със заповед областният управител. Тя ще се проведе от 11.40 ч. до 12.30 ч. на 2 юни. На този ден се почита паметта на Ботев и загиналите за свободата на България с вой на сирени, като всяка година в 12 ч. те се включват за две минути. В същото време сега съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи план ще се проведе тренировката за задействане на системите за ранно предупреждение и оповестяване в страната.

Виктор Стойчев призовава хората да останат спокойни, а институциите да не допуснат стресови ситуации.

Задействането на системата за тренировката ще се извърши централизирано в 12 ч. в продължение на две минути. При отказ на централизираното задействане по места да се пристъпи към ръчно запускане на сирените, се нарежда в заповедта. Утвърден е план за подготовка и провеждане на тренировката в област Ловеч, за ръководител е назначена Василка Христова, главен експерт в областната администрация, а за заместник – комисар Владимир Кацарски, директор на РДПБЗН. От кметовете на общини се изисква да назначат отговорни лица за всички сирени, да определят оперативна група, която да осигури непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени, да следи за получаването на сигналите „Въздушна опасност“ и „Отбой от въздушна опасност“, за нормалното сработване на сирените, да изготвят в указаните срокове необходимите справки.

Според заповедта отговорниците на ръчните и електромеханичните сирени с местно запускане ги задействат в 12 ч. с периодично прекъсване в продължение на две минути, а отговорниците на електромеханичните сирени с централизирано запускане ги задействат принудително в случай че не сработят.

До 13 ч. оперативните групи в общините трябва да предадат първичните резултати на дежурния по областeн съвет за сигурност с информация за броя монтирани електромеханични сирени, общия брой на задействаните и брой и местопололожение на незадействалите. До половин час след това дежурният по областен съвет за сигурност следва да предаде обобщените резултати в оперативния център на РДПБЗН. До края на работния ден резултатите от хода на тренировката да се изпратят на ръководителя на национално ниво в МВР.

Отново в ИПЖЗ

Ученици от иновативните 5а и 5б клас на СУ „В. Левски“ – гр. Троян, водени от г-жа Марийка Станчева, имаха възможността нагледно да се запознаят с извършваните дейности в Института по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – една от емблемите на нашия град.

Доц. д-р Мария Георгиева изключително увлекателно и на разбираем език представи иновативния метод „ин витро“ за размножаване на дребноплодни видове – малина, къпина, арония, червена и черна боровинка. Учениците с интерес се докоснаха до новите технологии, използвани в Института, разгледаха залата за приготвяне на хранителни среди, ламинар-бокс, фитостатна камера и вегетационна къща.

Разбира се, накрая урока завърши с почерпка от гостоприемните домакини – всички имаха възможността да дегустират сока от хеномелес (планински лимон) и останаха очаровани от вкусната напитка.

Изнесените (практически) часове по предмета „Човекът и природата“ впечатлиха учениците и те изразих своето желание да има повече такива занимания, в които знанията за природата се придобиват по нагледен начин и са съчетани с практически упражнения.

Мария Бенева, Мария Мондешка и Васил Марковски

Клуб „Медии“

Снимките можете да разгледате тука.

Отново в ИПЖЗ

Ученици от иновативните 5а и 5в клас на СУ „В. Левски“ – гр. Троян, водени от г-жа Марийка Станчева, имаха възможността нагледно да се запознаят с извършваните дейности в Института по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – една от емблемите на нашия град.

Доц. д-р Мария Георгиева изключително увлекателно и на разбираем език представи иновативния метод „ин витро“ за размножаване на дребноплодни видове – малина, къпина, арония, червена и черна боровинка. Учениците с интерес се докоснаха до новите технологии, използвани в Института, разгледаха залата за приготвяне на хранителни среди, ламинат-бокс, фитосратна камера и вегетационна къща.

Разбира се, накрая урока завърши с почерпка от гостоприемните домакини – всички имаха възможността да дегустират сока от хеномелес (планински лимон) и останаха очаровани от вкусната напитка.

Изнесените (практически) часове по предмета „Човекът и природата“ впечатлиха учениците и те изразих своето желание да има повече такива занимания, в които знанията за природата се придобиват по нагледен начин и са съчетани с практически упражнения.

Мария Бенева, Мария Мондешка и Васил Марковски

Клуб „Медии“

Снимките можете да разгледате тука.

Финална среща в Чехия на ученици от СУ „Васил Левски“  по проект по програма „Еразъм+“

Група от четирима ученици и трима учители от СУ „Васил Левски“, гр. Троян беше в гр. Кромержиж, Чехия на пета среща в рамките на проект „Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage“ („Изследване и забавление с природното и културно наследство“) по програма „Еразъм“, която се проведе в периода от 8. до 13. май. Проектът е финансиран от Европейската комисия и е по Ключова дейност 229 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, партньорство за училищен обмен.

В рамките на програмата на срещата участниците в нея посетиха ботаническата и сладководна експозиция „Жива вода“ в Модра. В изложбения център се запознаха с живота във и около водата в района, с водните животни и растения на река Морава и на прилежащите потоци и езера.

Особено интересен се оказа подводният тунел в сладка вода, който е уникален експеримент за цяла Европа. Намира се на дълбочина 3,5 метра под водната повърхност, дълъг е 8 метра и широк 2 метра. Отляво се виждат риби от студени води, планински потоци и реки, а дясната страна на тунела е предимно с представители на големи риби. Типичната популация в района е шаранът, който там се отглежда в няколко форми. Рядкост са представените есетрови риби, мигрирали преди това от Черно море към река Морава. Участниците в проекта видяха най-голямата сладководна риба в света, чиято дължина е почти 2 метра.

Посетен беше и археологическият музей на открито в Модра. Той представлява укрепено селище от времето на Великоморавия (9 век) с укрепителни стени, жилища, работилници, стопански постройки и дворци на князе и епископи, построени въз основа на реални археологически находки. Интерес предизвикаха двата тип укрепления, които са били част от укрепителната система на един от центровете на Великоморавия – Велиград. Без такива укрепления древните морави едва ли биха могли да устоят на атаките на враговете си.

Показаният жилищен комплекс от къщи даде представа на учениците за скромния интериор на древните жилища. А изненадващ за всички беше фактът, че те са били използвани предимно през суровите зими, а през останалите месеци древните морави са живели предимно пред тях, навън. Неразделна и атрактивна част от района са конюшнята, но и свободно скитащите домашни животни. Архитектурният комплекс включва и цехове на производители на бижута, грънчари, ковачи. Тези занаяти се оказват на значително високо ниво през 9 век сред тогавашните жители на Моравия.

Особен интерес за българските участници в срещата представляваше посещението на манастирът Велехрад ( от 13. век) . Той е свързан с мисията във Великоморавия на братята Кирил и Методий и с разпространението на християнството и на славянската азбука в тези земи. Манастирът и неговата базилика „Успение Богородично и Свети Кирил и Методий“ се считат за духовен център на Чешката република. Църквата е най-забележителната част от комплекса и е най-значимата поклонническа църква в страната. В нея е отделено специално място на Кирил и Методий, а всеки юли Велехрад е мястото на годишното национално поклонение в памет на светците Кирил и Методий.

Посетена беше и фабриката за алкохол „RUDOLF JELÍNEK“, която продължава над 400-годишната традиция в производството на алкохол. Фабриката е собственик и на троянския „Винпром“.

Програмата на срещата включваше още посещение на забележителности на града-домакин Кромержиж. Архиепископският дворец в града, заедно с прилежащите му градини, е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Той е сред водещите културни и исторически паметници в областта Моравия. Великолепният бароков замък се посещава от повече от 200 хиляди туристи всяка година. Градините му са образец на най-високото ниво на ландшафтно градинарско изкуство. Територията от 64 хектара представлява единен архитектурен ансамбъл със замъка и също е под закрилата на ЮНЕСКО. Любопитен факт е, че интериорът на двореца е бил използван от кинорежисьора Милош Форман като заместник на виенския дворец Хофбург по време на заснемането на филма „Амадеус“. Биографичната филмова драма е базирана върху живота на Волфганг Амадеус Моцарт, който всъщност никога не посещавал Кромержиж.

В последния ден от посещението си в Чехия участниците в проекта направиха обобщение на дейностите през годините, попълниха анкети, получиха сертификати. Представителите на всяко училище-партньор споделиха впечатления от съвместната си работа и удовлетворение, че заложените очаквани резултати са постигнати въпреки трудните Ковид-времена и наложилото се удължаване на срока на проекта. Пожелаха си да се срещнат отново – като приятели и като партньори в нов бъдещ проект по програма „Еразъм“.

Екипът на проекта от СУ „Васил Левски“ – Цветлина Митева, Поля Минкова и Мария Кинова – оценява като успешен поредния си опит по програмата на Европейската комисия. В проекта бяха включени 20 ученици, 16 от които бяха участници в срещите в четирите страни-партньори – Унгария, Чехия, Италия (о.Сицилия) и Гърция (о. Крит). Заедно с връстниците си от останалите държави те изследваха природното и историческо наследство на регионите и на страните си. Засилиха чувството си за европейско гражданство, развиха усещането си за културна идентичност. У всеки от тях се създадоха положителни и отговорни нагласи и поведение към националното наследство. Усъвършенстваха в себе си ключовите умения на 21. век: уменията за работа в екип, уменията за учене, комуникационните си умения на английски език, критическото си мислене, емоционалната си интелигентност, креативността си.

Мобилностите на учениците в страните- партньори отвори светогледа им за нови страни, различни култури, различни системи на обучение, различен начин на живот. Мотивира ги да изучават различни чужди езици, за да разширяват кръгозора и приятелствата си.

От екипа на проекта: Цветлина Митева, Поля Минкова, Мария Кинова

Страшна буря приближава към Троян и Ловеч! Възможна е градушка!

В района на област Ловеч преминава студен фронт. В неговото чело е силен порив на студен вятър, след това започва интензивна гръмотевична активност и интензивен валеж. Възможна е градушка. Междувременно от Изпълнителната агенция за борба с градушките продължават да “обработват” опасните купесто-дъждовни облаци. Между Ловеч и Плевен е паднала градушка.

Почетни грамоти за 24 май

 По повод 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Регионалното управление на образованието – Ловеч награди ученици и педагогически специалисти. От СУ „Свети Климент Охридски“ – Троян с почетни грамоти бяха отличени Емилия Пауникова – старши учител начален етап, заела първо място в педагогически конкурс „Новатори в образованието“ (2021 г.), Мартина Койнова от IX клас, Йордана Лучева от X клас и Цветослав Доновски от XI клас, заели първи места в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру", и Йоан Дичевски от IX клас, участвал в научното събитие „Ало, Космос! Говори България!“. Второкласничката Еманоела Герганова, възпитаничка на г-жа Светла Червенкова, поздрави всички наградени с прекрасната „Песен за доброто“.
 

Публикувано в Без категория

И първокласниците знаят


 

"Вече знаем как се работи по проект" – под това мото работиха малките ученици от 1.а клас на г-жа Ценка Василева в Седмицата на проектни и творчески дейности за начален етап. Крайният резултат е налице – два проекта, нови умения и шестици за всички.

 
 

Публикувано в Без категория