35 нови положителни случаи на COVID-19 в област Ловеч

Регистрираната 14-дневна заболеваемост за Област Ловеч към 30.08.2021 е 184,4  на 100 хил.население.

На 30 август 2021 на територията на Област Ловеч са диагностицирани общо 35  случая – хоспитализираните са 11 , останалите са на  домашно лечение и изолация. 11 лица са от 7 семейни огнища, останалите нямат епидемиологична връзка помежду си.

Случаите са разпределени както следва:

За община Ловеч – 13 случая:

жена на 76 г. от с. Владиня

мъж на 69 г. от с. Баховица

3 жени на 21, 32 и 45 г. от гр. Ловеч

6 мъже на възраст от 25 до 74  г. от гр. Ловеч

2 деца на 16 и 17 г. от гр. Ловеч

За община Троян – 11  случая:

жена на 90 г. от с. Добродан

5 мъже на възраст от 21 до 61г. от гр. Троян

5  жени на възраст от 37 до 69 г. от гр. Троян

За община Тетевен – 2  случая:

мъж на 47 г. от с. Български извор

жена на 72 г. от с. Глогово

За община Луковит –  7 случая:

мъж на 41 г. от с. Карлуково

3 жени на 58, 71 и 85 г. от гр. Луковит

2-ма мъже на 46 и 70 г. от гр. Луковит

дете на 14 г. от гр. Луковит

За община Летница – 1  случай:

мъж на 52 г. от гр. Летница

За община Угърчин – 1  случай:

мъж на 51 г. от с. Катунец

Към 10,00 часа на 31 август 2021 г. общо диагностицираните случаи в областта са 6185. Активните случаи са 269, от които 204 на домашна изолация и лечение и 65 хоспитализирани.  Излекуваните лица са 5537, под карантина са 538 души, починалите са 379. Починала е жена 50 г. от гр. Ловеч, без придружаващи заболявания.

Ваксинирани лица с първа доза на 30 август – 182.

ВАЖНО за семействата на ПЪРВОКЛАСНИЦИ и ОСМОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или в приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

• удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Родителски срещи

 


На 2 септември (четвъртък) ще се проведат родителски срещи за новосформираните паралелки:

•    I клас – 17.00 ч., Актова зала

•    V клас – 17.30 ч., Актова зала

•    VIII а клас (профил Математически) – 17.30 ч., кабинет 205

•    VIII б клас (професионална паралелка) –17.30 ч., кабинет 305


 

Публикувано в Без категория

Предлагат затягане на мерките в цялата страна

Ето какво предлагат здравните власти

Здравният министър събира епидемиолози, за да обсъдят усложняващата се COVID-19 обстановка. На срещата се очаква главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев да предложи по-строги мерки за цялата страна, научи NOVA.

Ето какво се казва в предложението на доц. Ангел Кунчев:

С цел прекъсване на механизма на предаване на инфекциите от COVID-19 е необходимо да се въведат ограничителни мерки по отношение струпването на хора, свързано с провеждането на различни обществени дейности, мероприятия, посещения на обекти с обществено значение. Регистрираната към момента 14-дневна заболяемост от COVID-19 в страната е 265,52 на 100 000 население. В тази връзка, предлагам да се въведат предвидените в Националния план мерки, както следва:

3.1. На първо място трябва да се преустановят всички масови мероприятия, организирани от общини и по частна инициатива като концерти, музикални фестивали, събори, фолклорни инициативи и др., свързани със събиране на едно място на хора от различни области на страната и държави от света и висока концентрация на хора на ограничена площ. Това е предпоставка както за масово заразяване на присъстващите поради високия контагиозен индекс на Делта варианта, така и за последващо вторично разпространение на инфекцията в различни населени места.

3.2. Преустановяване провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма на закрито. Допуска се тяхното провеждане на открито при спазването на основните противоепидемични мерки (носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция). Като възможност за намаляване на негативните последици от ограничителните мерки върху бизнеса е целесъобразно използването на въведения вече т.нар. зелен (санитарен) паспорт (100 % от персонала и посетителите да са ваксинирани, преболедували или с отрицателен резултат от проведен PCR или бърз антигенен тест, удостоверено с необходимите документи) като алтернативен вариант на предвидените в Плана мерки. Наличното вече официално приложение на България за сканиране и валидиране на Digital Green Certificate – COVID CHECK BG, одобрено от Гугъл и публикувано в Google Play Store, ще спомогне на персонала в различните обекти, прилагащи този подход лесно и бързо да проверяват сертификатите на посетителите. В посочения случай се допуска провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма на закрито при заемане на 50% от капацитета на помещението и 100% наличие на цифров COVID сертификат за ваксинация, преболедуване или изследване от всички заангажирани и участващи лица.

3.3. Преустановяване провеждането на закрито на мачове и други спортни събития. Изключения се допуска само спрямо провеждането на професионални спортни събития на закрито, но без публика. Провеждането на мачове и спортни състезания на открито се осъществява без публика. Алтернативен вариант е допускането на публика на открито до 50% от капацитета на съответния стадион/спортна зала само за лица, притежатели на т.нар. зелен (санитарен) паспорт.

3.4. Преустановяване на групови посещения във фитнеси, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове. Допуска се само индивидуалното ползване на посочените по-горе обекти при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м между посетителите. Алтернативен вариант е допускането на групови посещения и заетост до 50% от капацитета на обекта само за лица, притежатели на т.нар. зелен (санитарен) паспорт и при 100 % наличие на зелен паспорт от персонала.

3.5. Преустановяване работата на музеи, галерии и други културни събития. Алтернативен вариант е работа до 50% от капацитета на обекта само за лица, притежатели на т.нар. зелен (санитарен) паспорт, в т.ч. и при 100 % наличие на зелен паспорт от персонала.

3.6. Преустановяване работата на нощни заведения, игрални зали и казина. Алтернативен вариант е работа до 50% от капацитета на обекта само за лица, притежатели на т.нар. зелен (санитарен) паспорт, в т.ч. и при 100 % наличие на зелен паспорт от персонала.

3.7. Преустановяване работата на закрито на заведения за хранене; допуска се обслужване на открито при осигуряване на разстояние от 2 м. между столовете на масите и посетителите са групи до 6 човека на маса и при ограничено работно време в границите между 7.00 и 22.00 часа. Разрешена е доставка по домовете. Алтернативен вариант за работа на закрито е до 50% от капацитета на обекта само за лица, притежатели на т.нар. зелен (санитарен) паспорт, в т.ч. и при 100 % наличие на зелен паспорт от персонала.

3.8. Преустановяване работата на закрито на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма за лица, които не са гости. Същите обслужват само гости на местата за настаняване по възможност чрез рум сървиз или при спазване на изискванията за работа при обслужване и при спазване на въведените изисквания и ограничения за конкретния обект, но не повече от 50% от капацитета на заведението.

3.9. Въвеждане на контрол за достъп в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с оглед ограничаване на потока от лица, като не се допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

Дете на възраст под 1 година от област Ловеч е с COVID-19

Дете под 1 годипна възраст от Летница е диагностицирано с COVID-19

Регистрираната 14-дневна заболеваемост за Област Ловеч към 29.08.2021 е 184,4  на 100 хил.население.

На 28 и 29 август 2021 на територията на Област Ловеч са диагностицирани общо 25 случая   – 5 са хоспитализираните, останалите са на  домашно лечение и изолация. 5 лица са от 3 семейни огнища, останалите са на домашно лечение и изолация.

Новодиагностициран е санитар от ДПБ г. Карлуково. Провежда се тест на целият персонал и пациенти, а отделението е поставено под каратнина.    

Случаите са разпределени както следва:

За община Ловеч – 11 случая:

жена на 24 г. от с. Александрово

7 жени на възраст от 36 до 79 г. от гр. Ловеч

2-ма мъже на 48 и 69  г. от гр. Ловеч

дете на 16 г. от гр. Ловеч

За община Троян – 4  случая:

жена на 71 г. от с. Бели Осъм

мъж на 81 г. от с. Терзийско

2-ма мъже на 71 и 77 г. от гр. Троян

За община Тетевен – 1  случай:

дете на 16  г. от гр. Тетевен

За община Луковит –  6 случая:

6 жени на възраст от 26 до 62 г. от гр. Луковит

За община Летница – 2  случая:

жена на 69 г. от гр. Летница

дете под 1 г. от гр. Летница

За община Априлци – 1  случай:

жена на 32 г. от гр. Априлци

Към 11,00 часа на 30 август 2021 г. общо диагностицираните случаи в областта са 6146. Активните случаи са 240, от които 172 на домашна изолация и лечение и 68 хоспитализирани.  Излекуваните лица са 5528, под карантина са 511 души, починалите са 378. Починали са:

– жена на 68 г. от гр. Ловеч с придружаващо сърдечно заболяване;

– мъж на 59 г. от гр. Ловеч без придружаващи заболявания;

– жена на 76 г. от гр. Ловеч с придружаващо сърдечно заболяване;

– жена на 90 г. от с. Радювене – няма данни за придружаващи заболявания

– мъж на 71 г. от гр. Ловеч с придружаващо онкологично, сърдечно и хронично чернодробно заболяване;

– жена на 91 г. от гр. Троян с придружаващо сърдечно заболяване;

Ваксинирани лица с първа доза на 27 и 28 август – 80.

Нов вариант на COVID откриха в Южна Африка

Според Националния институт по заразни болести на страната той е по-заразен и може да избягва ваксините

Нов вариант на коронавируса, C.1.2, е открит в Южна Африка и редица други страни с опасения, че е по-заразен и може да избягва ваксините, това е според ново предпечатно проучване на Националния институт по заразни болести на Южна Африка и Платформата за иновации KwaZulu-Natal Research.

Новият вариант е „мутирал значително“ в сравнение със С.1 и е с повече мутации далеч от първоначалния вирус, открит в Ухан, отколкото всеки друг вариант, открит досега в световен мащаб, съобщава „Джерусалем пост“.

Въпреки че за първи път е открит в Южна Африка, C.1.2 оттогава е открит и в Англия, Китай, Демократична република Конго, Мавриций, Нова Зеландия, Португалия и Швейцария.

Проучването установява последователно увеличаване на броя на геномите на C.1.2 в Южна Африка на месечна база, нарастващо от 0,2% от геномите, секвенирани през май на 1,6% през юни и след това до 2% през юли, подобно на увеличението, наблюдавано при Бета и Делта вариантите.

Проучването също така установява, че С.1.2 има степен на мутация от около 41,8 мутации годишно, което е почти два пъти по-бързо от настоящата глобална степен на мутация на другите варианти. Учените заявиха, че този кратък период на засилена еволюция се наблюдава и при Алфа, Бета и Гама вариантите.

Повече от половината от C.1.2 последователностите имат 14 мутации, но са забелязани допълнителни мутации в някои от последователностите, което предполага, че еволюцията в линията продължава, според проучването.

Учените подчертаха, че комбинацията от тези мутации, както и промените в други части на вируса, вероятно ще му помогнат да избегне антителата и имунния отговор, включително при пациенти, които вече са били заразени с Алфа или Бета варианти.

Те добавиха, че е необходима допълнителна работа, за да се разбере точното въздействие на тези мутации и да се види дали те дават на варианта конкурентно предимство пред варианта Делта. 

ВИДЕО! Бивш монах направи скандални разкрития за Троянския манастир

Има или опит за омаскаряване на Троянскаия манастир или всичко е истина? Предстои да разберем…

Какво се е случвало зад стените на Троянския манастир по думите на бивш монах в него. За пръв път в открито интервю и самопризнание за гей скандали, гей проституция, насилие, политика, манипулация и връзки на висши духовници с политици….

Етапно състояние на изпълнението на програмата за енергийна ефективност на жилищата

 Припомняме, че през месец септември 2020 г. финансиране по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на ОПРР 2014-2020 г. получиха 10 бр. сгради на територията на гр. Троян, включващи 329 бр. самостоятелно жилища и 9 бр. партерни помещения, в които се извършва стопанска дейност.

Към настоящия момент, активно се работи по седем от десетте сгради, при които строителните дейности бяха открити в периода м. април – м. юни.

В напреднал етап на изпълнение, между 50% и 80% от общия обем на работите, са дейностите по шест сгради – бл.11 „Хисар“ и бл. „Машстрой-2“ в ж.к. „Лъгът“, бл. „Строител-2“, бл.5 в ж.к. „Младост“, сграда в ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 („Арда“, „Марица“, „Тунджа“) и на ул. „Христо Ботев“ №105-107. За посочените сгради, с изключение на последната, дограмата е сменена изцяло, положена е топлоизолацията по фасадата на сградите, в значителна степен е изпълнена мазилката, както и топло и хидроизолация на покриви, където това е допустимо по процедурата. В голяма степен е изпълнено енергийно ефективно осветление в общите части на сградите. Довършва се топлоизолацията по таваните на сутеренните помещения. Предстоят дейности по вътрешно обръщане на сменената дограма и възстановителни дейности по общите части.

За ж. к. „Младост“, бл.2, строителството е изпълнено на около 20%. Взети са размери на дограмата, която в момента се изработва. Полага се външна топлоизолация по фасадата на сградата.

За останалите три сгради (бл. „Балкан“ на ул. „Опълченска“, бл. „Стенето“ на ул. „Пенчо Хаджинайденов“ и бл.12 в ж.к.“Лъгът“) строителството се очаква да бъде открито през първата половина на м. септември.

За първите две сгради причината за това са процедурите за обществени поръчки, при които при първото обявяване постъпиха оферти, които не отговаряха на обявените от Общината условия,  за третата сграда – високата ангажираност на избрания изпълнител, който се очаква дотогава да приключи дейностите по други два блока – „Хисар“ и „Строител-2“.

Публикувано в Без категория | Етикети:

Предупреждения за гръмотевични бури и дъждове в неделя

Значителна ще е облачността над по-голямата част от страната

Днес над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има главно в Западна и Централна България, на повече места, по-интензивни и придружени с гръмотевици ще са след обяд и вечерта, когато са възможни и градушки. Над Източна България ще бъде предимно слънчево. До вечерта вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще е до умерен и с него ще прониква хладен въздух. Максималните температури ще са в широки граници: от 23 градуса в северозападните, до 33 на места в югоизточните райони, сочи прогнозата на НИМХ. 

Жълт код за гръмотевични бури и интензивни валежи е в сила за девет области на страната през днешния ден. 

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър, който през нощта ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максимални температури 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините валежи ще има, главно в следобедните часове. Ще има и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Стара планина. Преди обяд вятърът ще е слаб от югозапад, след пладне ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него температурите ще се понижат. Максималната на височина 1 200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2 000 метра – около 14.

Национален протест на Възраждане против мерките и принудителната ваксинация

На 11 септември от 12 ч. Възраждане организира национален протест срещу ограничителните мерки, задължителните маски и принудителната ваксинация. Събираме се в София пред сградата на парламента и от там продължаваме.

Няма да пуснем децата си на училище, ако има каквито и да е ограничителни мерки за тях.  Защото децата ни заслужават най-сетне да започнат една нормална и спокойна учебна година!

Няма да спазваме незаконните античовешки заповеди на това правителство; няма да допуснем принудителна ваксинация.

Ще подготвим писмо до президента, министър-председателя, министъра на здравеопазването и министъра на образованието, с което настояваме де се прекрати всякаква дискриминация и силов натиск срещу гражданите, желаещи да водят нормален и спокоен живот.

Писмото ще бъде свободно за подпис от всеки присъстващ гражданин.

Даваме 3 дни срок на правителството да премахне тези мерки, в противен случай следващият протест ще е в сградата на президентството.

Ние нямаме намерение повече да търпим антихуманните и увреждащи психическото и физическото здраве на нацията действия на правителството.

Достатъчно време им дадохме след падането на престъпния режим на Борисов, за да покажат, че са различни. Oказа се че по отношение на ограниченията, задължителните маски и принудителната ваксинация разлика между това правителство и предишното няма.

Нека всеки, който иска да води нормален, спокоен и достоен живот, да дойде заедно с нас. Ограниченията и репресиите са общи за всички нас – независимо от партийна, религиозна или каквато i и да е още принадлежност. Ето защо трябва да ги преборим и премахнем всички заедно!

Време е маските да паднат! София, 11 септември, 12 ч., пред Народното събрание!