Архив на категория: СТЕМ-център

Общински форум на иновативното образование

Днес, 10 май, учители от нашето училище взеха участие в организирания от община Троян „Форум за образователни иновации и съвременни методи на преподаване в община Троян“. Седем училища, две детски градини и една извънучилищна институция представиха своите инициативи и новаторски методи на работа.

Г-жа Магда Латинска и г-жа Ренета Бакарова представиха иновацията на нашето училище – „Природа, математика и дигитален свят“.

Презентацията на нашето училище можете да видите тук.

Клуб „Медии“

Интегриран урок в STEM центъра

На 15 март в 6А клас (една от иновативни паралелки в училище) г-жа Мариела Тенева и г-жа Петя Газдова представиха първия открит интегриран урок в новопостроения ни STEM център.

Темата на урока беше „Водата и ние“. Целта на урока беше представяне на работата с учениците в часовете по ИУЧ Човекът и природата и ИУЧ Информационни технологии. Гостите имаха възможността да видят как умело се съчетават теоретични знания и експериментални измервания с възможностите на информационните технологии.

 Урокът започна с кратък театрален анонс, в който беше изтъкната жизненоважната роля на водата за здравето на хората. След това ученици представиха предварително подготвени макет, презентация, таблà и разкази за водата като акцент в тях беше замърсяването на водите и последствията за всички организми. Имаше и кратка познавателна игра в приложението Мозабук , свързана със структурата на водната молекула.

 Много интересна беше практическата част, в която учениците бяха разделени на 3 групи. Първата група имаха за задача да измерят с новите лабораторни дискове качеството (мътността) на водата от 4 различни водоизточника. Данните, които получиха , те предадоха на втора група, които работеха с лаптопите. Те трябваше да изработят диаграми с резултатите от измерванията. В същото време третата група наблюдаваха с микроскопи примесите във водата от четирите водоизточника, като единия микроскоп беше свързан с монитор и така гостите можеха също да наблюдават.

Интересни бяха направените изводи от измерванията.

В края на урока учениците акцентираха върху начините на пестене на водата от всички нас и отговаряха на въпроси от забавна викторина.

Гости на урока бяха: г-н Балев – директор на училището, г-жа Буровска – експерт от РУО, г-жа Станислава Николова – експерт от РУО, г-жа Бакарова – заместник-директор, учители от училище. Експертите и директорът изказаха своите благодарности към учениците и техните учители за интересния урок.

Р. Бакарова,  М. Тенева

За нашия СТЕМ-център

СТЕМ-центърът на СУ „Васил Левски“ –  гр. Троян е съвсем нова придобивка за училището и е първият по рода си в област Ловеч. Той нагледно представя учебния материал, основно по предметите от образователните области Информационни технологии, Природни науки, Математика. Това е нещо ново за нас,  всички ученици в троянската гимназия и наистина прави часовете много увлекателни.

Инициативата е страхотна и е чудесно, че училището успя да реализира проекта, по който през летните месеци на 2021 г., беше създаден центърът.

Малко след началото на 2021/2022 учебна година резултатите вече са налице. От прикачените снимки можете сами да се уверите. Това са проектите на ученици от 5 и 7 клас по темите „Слънчева система“ и „Устройство на клетката“. След като се проведѐ урокът, на учениците им се дава задача. Те трябва да покажат какво са разбрали в часа, като изготвят проект по темата, служейки си с различни материали и техники. По време на следващия час, всеки ученик, изготвил проект, представя работата си пред класа като обяснява идеята си и начина, по който я е сътворил. Така нашите учители виждат, че учениците имат сигурни и стабилни  знания, че темата не „претупана“.

СТЕМ центърът осигурява един по-модерен, съвременен и интересен начин за провеждане на учебните часове, който повишава интереса, а заедно с него и знанията на учениците, както и техния успех.

Християна Христова, Юлиана Чинкова,
клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян

Новият СТЕМ-център

Новият СТЕМ-център е големият подарък за учителите и учениците от нашето училище по случай началото на новата учебна година. При това подарък, който нашите учители и ръководството на училището подготвиха сами – с разработването, спечелването и реализирането на проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Проектът беше спечелен още миналата година, обаче процедурите по изпълнението му забавиха реализацията. Но днес всички трудности, всички усилия са назад. След цяло лято усилена работа, буквално за по-малко от три месеца, едно крило от втория етаж на училището е преобразено и напълно неузнаваемо.

СТЕМ-центърът бе открит от директора на училището Ангел Балев и кмета на общината Донка Михайлова, в присъствието на Началника на РУО – Ловеч Еленко Начев, проектанти и изпълнители, членове на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Разбира се, най-много се вълнуваха учителите, които разработиха проекта и ще работят в новото (и абсолютно новаторско) учебно пространство.

Какво значи СТЕМ?

Това е международно признато съкращение от четири английски думички :

Science – наука

Technology – технологии

Engineering – инженерство

Math – математика

STEM е един от подходите, които  помагат на учителите да осъществят връзката на теорията и практиката, а на учениците – да се почувстват удобно в училище.

STEM е нова среда, в която всеки ученик ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в науката, математиката и творчеството.

Красиви работни пространства, удобни работни места с лека и елегантна връзка помежду им. Кътове за отдих и дори… за спорт. Много зеленина и светлина.

Един нов свят е изграден в нашето училище – първият СТЕМ-център на територията на Ловешка област.

„Първа копка“ на училищния СТЕМ-център

Днес, 06.07.2021 г., беше даден стартът на новия етап от изграждането на СТЕМ-центъра в нашето училище.

 „Наука и технологии“ – това е нашият бъдещ СТЕМ-център, който ще се изгради на площ от приблизително 400 кв. м. В него ще можем да учим по всички предмети, свързани с природните науки и информационните технологии.

СТЕМ-центърът се изгражда по Национална програма „Изграждане на училища STEM среда“ на Министерството на образованието и науката, за която нашето училище кандидатства миналата година. Проектът с бюджет 346 915,50 лева беше одобрен.

Съгласно условията за финансиране, училищното ръководство е предвидило собствено участие. Това са 13,5% от сумата, а допълнителните средства ще бъдат осигурени от училищния бюджет и от дарения на Училищното настоятелство и Обществения съвет. Очакваме и подкрепа на местния бизнес.

Работата на центъра ще бъде продължение на работата на нашето училище като иновативно – иновацията, по която работехме и тази година и вече завърши първият випуск седмокласници, е „Природа и технологии“.

Директорът на нашето училище г-н Ангел Балев и г-жа Розалина Русенова, заместник-кмет на община Троян, дадоха символичен старт на действията по изграждането на новите иновативни класни стаи по предметите Информационни технологии, Химия и Биология.

На събитието присъстваха и изпълнителите:

– Дилян Енкин, представител на строителния надзор.

– Красимир Мирчев, собственик на фирма „Мирчев Електрик“ ЕООД, изпълнител на проекта.

Работата трябва да приключи до 31 август, а за новата учебна година ще имаме едно истинско бижу – нашият СТЕМ-център!

Пожелаваме успех в новото начинание, финалът на което ще затвърди доказаното вече име на нашето училище като иновативно.

Васил Марковски, клуб „Медии“ на СУ „Васил Левски“