Архив на категория: 1 клас

Коледни щрихи

Днес учениците от 1. клас при ОУ „Иван Хаджийски“ с класен ръководител госпожа Миглена Апостолова посетиха „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“. Поводът за тази мила среща бяха предстоящите коледни празници. Първокласниците поздравиха учениците от центъра със стихотворения. Поднесоха, приготвени от тях сладкиши в кулинарния ни кабинет. Възпитаниците на центъра споделиха, че … Continue reading Коледни щрихи

Родителски срещи

Уважаеми родители!

Родителските срещи в училище ще се проведат както следва:

I клас – 8 септември 2021, 17:30 часа

V клас – 8 септември 2021, 17:30 часа

VIII клас – 7 септември 2021, 17:30 часа

На входа на училището ще намерите информация кой клас в коя стая ще бъде.

Датите за родителските срещи с останалите класове ще се уточнят допълнително.

За въпроси се обръщайте към класните ръководители.

ВАЖНО за семействата на ПЪРВОКЛАСНИЦИ и ОСМОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или в приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

• удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.