Посланикът на Кувейт посети сърцето на Балкана и разговаря с кмета Донка Михайлова

Посланикът на Кувейт посети сърцето на Балкана и разговаря с кмета Донка Михайлова

На 5 август посланикът на Кувейт в България Н. Пр. г-н Якуб Ал Атиики посети Троян. Той беше посрещнат от Кмета на Община Троян г-жа Донка Михайлова и Председателя на ОбС-Троян г-н Николай Тодоров.

Посланик Атиики посети Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак, Троянската света обител „Успение Богородично“, където се срещна с игумена на манастира -Велички епископ Сионий и района на банята в село Шипково. По време на проведените разговори, Н.Пр. посланик Атиики пое ангажимент скоро да се върне в Троян. Той изрази готовност Кувейт да стане постоянен партньор на изложбите в Националното изложение. Троян получи покана за участие на представители на бизнеса в бизнес делегация от български предприемачи, която ще посети Кувейт през месец ноември. Обсъдена бе възможността за привличане на кувейтски инвеститори на територията на община Троян.

 

Кметът на Община Троян посрещна официална делегация от Виньо-на-Сена

Кметът на Община Троян посрещна официална делегация от Виньо-на-Сена

На 4 юли, в Община Троян, кметът г-жа Михайлова посрещна част от ръководството на побратимения ни град Виньо-на-Сена, Франция. На срещата присъстваха още председателят на Общински съвет г-н Тодоров, заместник-кметовете на общината г-н Ангелов и инж. Чолакова, г-жа Веселина Попова и г-жа Топалова от Сдружение „Комитет за побратимяване, гр. Троян“.Моник Байо (заместник-кмет и секретар на Комитета за побратимяване във Виньо-на-Сена), Франк Льодюк (директор на кабинета на кмета Серж Поансо) и Жоел Грюер (заместник-кмет и президент на Комитета за побратимяване във Виньо-на-Сена) бяха част от официалната делегация, която посети Троян, в продължение на четири дни. Заедно с тях бяха и младите дами от Представителния отбор по Художествена гимнастика, които проведоха демонстрации на гимнастически композиции пред троянци.

Връзките между Троян и френския Виньо-на-Сена продължават вече над двадесет години, като преди 16 г. бяха подписани Клетва за побратимяване и Харта за побратимяване. „Винаги се радваме при вашите посещения, тъй като ние сме приятели от дълго време“, с тези думи г-жа Михайлова посрещна френските гости. Ръководството на двете общини обсъди новостите от 2016 г., предстоящи проекти и бъдещи съвместни дейности. В хода на срещата бе отправена покана за посещение във Виньо-на-Сена на ученическа група, като визитата следва да се реализира в началото на 2018 г. Френските ни партньори изразиха желанието си да установят партньорство със спортни клубове от Троян, като споделиха интереса си към Баскетболен клуб „Чавдар“ и Спортен карате клуб „Атнес“, с които бяха проведени срещи.

В края на срещата двете страни изразиха надежди доброто сътрудничество между общините да продължи и да работят за засилване на връзките и осъществяване на повече съвместни проекти.

Одобрени са първите две проектни предложения за финансиране по ОПРР – за сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Троян и за НЧ „Наука -1870 г.“, гр. Троян

Одобрени са първите две проектни предложения за финансиране по ОПРР - за сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Троян и за НЧ „Наука -1870 г.“, гр. Троян

С Решение от 16.06.2016 г. на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 е одобрено проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“, (сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Троян) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Общата стойност на проекта възлиза на 721 323,44 лв., което представлява 100% безвъзмездна помощ, като са предвидени дейности за организация и управление на проекта; провеждане на Обществени поръчки; изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг); упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект; публичност и визуализация на проекта и одит.

Основната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. С изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки, а именно – топлоизолация на външните  стени и покрива, подмяна на дограма, обновяване на отоплението, вентилацията и осветлението, сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и ще достигне клас на енергопотреблениe „В“. Също така ще се изпълнят и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване – ремонт на покривите, възстановителни СМР в помещенията, възстановяване и укрепване на дефектирали елементи от конструкцията на сградата, ремонт на гръмоотводната и оповестителна инсталация, ремонт на Ел и В и К инсталацията.

Срокът за изпълнение на всички дейности е двадесет календарни месеца от датата на подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ.  Очаква се насрочване на датата за сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПРР по одобреното проектно предложение.

С Решение от 28.06.2016 г.  на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 е одобрено и второто проектно предложение -„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ (сградата на НЧ „Наука -1870 г.“ - гр. Троян) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 169 406,04 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 153 638,04 лв., а собственият принос на общината  възлиза на 15 768,00 лв.

 

 

Музика, добро настроение и първите юлски лъчи в сърцето на Балкана

Музика, добро настроение и първите юлски лъчи в сърцето на Балкана

За първа година, Община Троян организира посрещане на юлския изгрев, познат като „Джулай морнинг“. С много музика, настроение и добро време премина първото издание на „Джулай морнинг“ в Троянския Балкан.

На 30 юни кметът на Общината г-жа Михайлова приветства всички, които избраха Троянския балкан, за да посрещнат първите юлски лъчи. За доброто настроение на троянци и гостите на общината се погрижиха специалните гости Фънки и групата му „Черно Фередже“ и Звезди и „Анаглин“, които изпълниха в продължение на повече от два часа едни от най-популярните си парчета, пред събралите се в подножието на голямата ски писта на Беклемето. За настроението на всички се погрижиха и добре познатите ни групи NOVO5, WETRock, Engineer of death и Defacement. Няколко стотин души бяха избрали да посрещнат „Джулай морнинг“ именно в Балкана, а организаторите бяха подсигурили места за разполагане на палатки, парко-места и шатри за заведенията за хранене.

В утрото на 1 юли, в подножието на голямата ски писта и при паметника „Арка на свободата“, троянци и гости на общината посрещнаха лъчите на първото юлско слънце, като пред погледа им се разкри великолепието на Троянския Балкан.