Архив за етитет: професионален войник

Набират професионални войници в Ловеч

Набират професионални войници в Ловеч„Заклевам се в името на Република България да служа честно на народа си, да спазвам Конституцията, законите на страната и уставите на въоръжените сили, да изпълнявам безпрекословно заповедите на своите командири и началници, храбро да защитавам целостта и независимостта на моята Родина и ако се наложи, да дам живота си за нея, за воинската чест и за славата на бойното знаме.Заклех се.”

Професионализацията на военната служба е едно от основните изисквания за членството в НАТО и важна предпоставка за оперативната способност на съвременните армии. Военната служба се изпълнява като професия в Българската армия, Министерството на отбраната/ МО/ и в структурите, подчинени на министъра на отбраната, при условия и по ред, определени в ЗОВСРБ и в сключения договор.

Българската армия се нуждае от мотивирани, издържливи, всеотдайни и отлично подготвени военнослужещи, които са способни да решават различни задачи в сложни условия, да реагират бързо и адекватно в кризисни ситуации. Затова приемът на войници и матроси за въоръжените сили се извършва по строги, обективни критерии,според личните качества и постигнатите изпитни резултати. Продължете да четете Набират професионални войници в Ловеч