Нова процедура за фирмите по ОП „Конкурентноспособност“

перативна програма Конкурентноспособност Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентноспособност“ обяви нова процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Подкрепата се предоставя по 2 компонента. По елемент „Инвестиции“ фирмите могат да получат финансиране за закупуване на ново оборудване, комплектни възли, агрегати, детайли и материали, придобиване на интелектуална собственост и специализиран софтуер, необходими за внедряването на иновативните продукт, услуга или процес. По елемент „Услуги“ допустими за финансиране са консултантски услуги от инженерно-технически характер, маркетингови и бизнес анализи и стратегии за реализация на внедряваните иновативни продукти, както и за изготвяне на проектното предложение.

 

Общият размер на средствата по схемата е 88 012 350 лева. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, които внедряват иновативни продукти (собствена разработка или придобити от трети лица). Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ за инвестиции варира от 50% за големи до 70% за микро и малки фирми, а за консултантски услуги е 90% за всички кандидати. Минималният размер за един проект е 100 000 лева, а максималният – 3 000 000 лева. Проектите трябва да бъдат реализирани в срок до 18 месеца. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2013 г. Пълният пакет документи за кандидатстване, както и въпроси и отговори по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg. Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен информационен център Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел. 068/604297 или по електронна поща: [email protected] .

 

ОИЦ – Ловеч е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

За допълнителна информация:

 

Циталия Грозева, експерт ИОУ

 

Тел.: 068/604297, e-mail: [email protected]

 

Гр. Ловеч 09.05.2013 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.