Архив за етитет: 21

Община Троян е готова да посрещне зимата

Община Троян е готова да посрещне зимните предизвикателства, стана ясно вчера, на заседанието на Общинския щаб за координация във връзка с готовността за действие в условията на усложнена зимна обстановка. На срещата присъства г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян.
Заседанието бе ръководено от Младен Стойков – гл.експерт “Сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка” в общината. Участие взеха представители на различните организации и структури, имащи отношение по въпроса – Районно управление на полицията, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението, на “Електроразпределение” АД-София, технически район – Троян, ВиК “Стенето, МБАЛ и Спешна медицинска помощ, общинските фирми БКС и “Комунални услуги”, представители на фирмите, спечелили търговете по снегопочистване и опесъчаване на уличната, общинската и републиканска мрежа. Продължете да четете Община Троян е готова да посрещне зимата