Архив за етитет: европейски проект

Нов европейски проект на Община Троян

Нов европейски проект на Община ТроянОбщина Троян разработи и спечели проект по Програма „Европа на гражданите“ 2014-2020г., с финансовата подкрепа на Европейската комисия. – Наименованието на проекта е „Гражданите на Троян и Елванген – активни участници в определяне на приоритети за бъдещо развитие“. Водеща роля в проекта има Община Троян. Стойността му е 5000 евро. Нейна е инициативата за стартирането му, като тя ще бъде двигател и при реализирането на основните дейности – организиране на посещението на участниците от страна на община Елванген, при провеждане на посещението и дискусиите. Община Елванген е партньор по проекта.

Основната цел на проекта е да представи различните възможности за участие в процеса на вземане на решение на местно ниво в две различни европейски държави, с различни история и традиции в тази сфера.Съвместните дейности ще „дадат думата“ на младите, на представителите на бизнеса, на ръководствата на общините, на НПО и на медиите да представят своята гледна точка към ползите и предизвикателствата пред гражданското участие, както на местно ниво в двете общини, така и на национално и европейско ниво. Продължете да четете Нов европейски проект на Община Троян