Архив за етитет: Иво Маринов

Новият проектозакон за туризма предвижда ново туристическо райониране

Иво Маринов
Иво Маринов

Иво Маринов, ресорен зам.-министър в мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма, представи преди дни в Троян основното в проектозакона за туризма. Важен момент в него е заложеното „туристическо райониране“. Страната ще бъде разделена на отделни райони според туристическия им профил, а не според административните граници на областта, в която попада дадена община. Всеки такъв район ще има свое име, облик, характерен туристически продукт и слоугън. След приемане на закона ще бъде уточнено колко и кои ще бъдат тези райони.
Предвижда се управлението на отрасъла да се извършва от национална организация – Държавно предприятие „Български туризъм“. Това предприятие ще взема всички важни решения за развитието на сектора, ще работи в областта на маркетинга и рекламата, ще подготвя анализи и проучвания и ще организира участието на България в международни туристически борси и изложения. Продължете да четете Новият проектозакон за туризма предвижда ново туристическо райониране