Архив за етитет: „Лесопласт“

„Лесопласт“ увеличил продажбите си през миналата година

"Лесопласт" увеличил продажбите си през миналата годинаПроизводството на „Лесопласт“ се е увеличило с почти 10 % през миналата година, показва отчетът на дружеството. Компанията обаче излиза на загуба от 1.77 млн.лв., при близо 300 хил.лв. печалба за 2009 г. Причина за загубата е обезценка на инвестицията в сръбската компания „Пилана“- на стойност 3 млн.лв., става ясно от доклада за дейността.
За цялата 2010 г. обемът на производство е достигнал 62.14 хил. куб.м. Малко по-голям е ръстът в производството на шперплат в сравнение с производството на дървесни плоскости. Към края на миналата година стойността на продажбите на компанията е 39.1 млн.лв., с 23% ръст на годишна база. Данните показват още, че са се увеличили продажбите зад граница, докато тези в България намаляват. Продължете да четете „Лесопласт“ увеличил продажбите си през миналата година

Добро деветмесечие отчита „Лесопласт“

Добро деветмесечие отчита "Лесопласт"Производителят на шперплат и дървесни плоскости „Лесопласт“  регистрира над 9% годишен ръст на продажбите си за деветмесечието до 27.3 млн. лв., показва отчетът на дружеството за периода.Подемът е заради
възстановеното търсене и стабилизирането на цените на шперплата на външните пазари. Износът на шперплат от троянското предприятие е нараснал с 50% спрямо същия период от предходната година – и в количествено, и в стойностно отношение. Износът увеличава дела си до 83 %. Компанията удвоява печалбата си за периода до 684 хил. лв. Продължете да четете Добро деветмесечие отчита „Лесопласт“

Увеличени продажбите на „Лесопласт“

Увеличени продажбите на "Лесопласт"Възходящи резултати показва отчетът на една от най-големите троянски фирми – „Лесопласт“. Производителят на дървесни плоскости е регистрирал почти 25 % годишен ръст на продажбите си за първото полугодие, според отчета на дружеството продажбите възлизат на 17.2 млн. лв.
Подемът се дължал на възстановеното търсене и стабилизирането на цените на шперплата на външните пазари. Износът на този продукт е нараснал два пъти както в количествено, така и в стойностно отношение. Производството също е увеличено – с 4%.Печалбата на компанията е 364 000 лв. при 58 000 лв. в плюс за първото тримесечие на 2009 г.
На фона на увеличените поръчки обаче през второто тримесечие проблем се оказал снабдяването със суровини.

„Лесопласт“ увеличава продажбите

Троянската фирма „Лесопласт“, която единствена от някогашните големи фирми в града съхрани своята производствена дейност изцяло, е прекъснала тенденцията на спад в продажбите през последните няколко тримесечия, показва отчетът на дружеството за първото тримесечие на 2010-а. Увеличението се дължи на възстановеното търсене на шперплат на международните пазари, като така износът на компанията според публичната информация е увеличил дела си до 82%. Продажбите са се покачили до 6,85 млн.лв. – с малко над 3%. Увеличението е изчислено на годишна основа. Стабилизирането на оборота обаче се дължи и на по-ниските цени – тази година куб.м шперплат е предлаган с 4 стотинки по-евтино от миналата година, като сега струва 0,66 лв. за кубик. Същевременно троянското предприятие излиза на загуба от 85 хил.лв. при печалба 153 хил.лв. през първото тримесечие на 2009-а г.

„Лесопласт“ ще променя името си

Една от най-големите фирми в Троян – дървообработващата компания „Лесопласт“ АД свиква редовно общо акционерно събрание на 18. май. Според обявения дневен ред ще се гласува по предложението за промяна в начина на представляване и вписване на втори изпълнителен директор на дружеството. Предвидена е и промяна на името от „Лесопласт“ АД на „Велде България“ АД.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и ще вземат решение по начина за разпределение на финансовия резултат.
Предлага се освобождаване на членовете на Съвета на директорите – Цветомир Стойков Цочев – изпълнителен директор, Гергана Танкова Гонина, Маргарита Иванова Миладинова, Валентина Савова Янкова-Тодорова и ексдепутата и ексвицепремиер при кабинета Сакскобургготски Лидия Сантова Шулева от отговорност за дейността им през изминалата година. Продължете да четете „Лесопласт“ ще променя името си