Архив за етитет: Нужда от 83 лекари в Ловешко

Нужда от 83 лекари в Ловешко

Нужда от 83 лекари в ЛовешкоВъв връзка с планиране на специализациите РЗИ – Ловеч изпрати в Министерството на здравеопазването информация за потребностите в област Ловеч от различни специалисти в системата на здравеопазването – лекари, професионалисти по здравни грижи, немедицински специалисти.
След обобщаване на предложенията от лечебните заведения е заявена потребност от 83 броя лекари, като най-голяма потребност има от анестезиолози, акушер-гинеколози, интернисти, кардиолози, ортопеди, хирурзи, специалисти по спешна медицина и др.
Потребността от специалисти сред професионалистите по здравни грижи /медицински сестри, акушерки, лаборанти и др./ включва 12 заявени специалисти, основно по интензивни грижи, психиатрични грижи, операционна и превързочна техника и др.