Архив за етитет: Ренета Варчева

В Калейца подготвят туристическа пътека до Калето

Калейца

Кметът на Калейца Ренета Варчева отчете пред съселяните си в присъствието на кмета на общината Минко Акимов свършеното през миналата 2010 г.:  отремонтиран е мостът на Селски дол, където имало пропадане на елементи от свода – общината е подсигурила 12 280 лв.; извършен е ремонт на улици  на стойност 2 622 лв. Общата стойност на разходваните средства от общинския бюджет  по строителството и инженернато инфраструктура за Калейца възлиза на 21 567 лв. През 2011г. ще има текущ ремонт на улични настилки – 5 000 лв. и  основен ремонт – реконструкция на път  2130 за  близо 42 000 лв. Извън тези планови бюджетни средства кметското наместничество, подпомагано от хората от селото, подготвя туристическа пътека до Калето. Изготвят  информационно табло, маркировка, ще направят просичане на трънливи участъци. Трасирането ще бъде обявено предварително, за да се включат всички  природолюбители. Продължете да четете В Калейца подготвят туристическа пътека до Калето