Архив за етитет: Троянски глас

47 субсидирани работни места осигури Общината

47 субсидирани работни места осигури ОбщинатаФинансиране на 47 работни места е спечелила Община Троян чрез проекти по три програми за заетост, информира градоначалникът Донка Михайлова.

По програма „Клио“ е одобрен проект за професионално обучение по специалността „туристическа анимация“ и обезпечаване на 6-месечна трудова заетост на две лица. Работата им ще се състои в представяне на античния обект Состра пред туристи. Отпуснатите средства от държавния бюджет за обучение и заетост по този проект са 7 664 лева.

Пет работни места ще се финансират по регионалната програма „Поддръжка и естетизиране на гробищни паркове и градини“. Парите, осигурени от републиканския бюджет по този проект, възлизат на 14 430 лева. Продължете да четете 47 субсидирани работни места осигури Общината

Още малко „стискаме зъби“заради водния цикъл

● Само 15% от строително-монтажните работи по проекта остават за изпълнение. След приключването им пътните настилки и тротоарите ще бъдат възстановени, а терените – почистени

През изминалата година строителният процес, както и цялостното изпълнение на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, бяха съпътствани от редица проблеми, най сериозните от които бяха следствие от необходимостта от изместване на трасето на главен събирателен колектор „А“ и свързаните с това процедури; дъждовното време, което многократно възпрепятстваше нормалната работа на строителя; спрените плащания по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Това обясни пред журналисти миналата седмица ръководителят на проекта Вера Добрева.

Посочените проблеми, както и дадената от ОПОС възможност, доведоха до удължаване на срока за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) беше удължен до 30 юни т.г., а всички дейности по проекта трябва да приключат до 31 октомври 2015 година. В края на 2014 г. по-голямата част от споменатите проблеми бяха решени, което доведе до активизиране на строително-монтажните работи. И към настоящия момент общото им изпълнение е почти 85%. Продължете да четете Още малко „стискаме зъби“заради водния цикъл

Голям магазин в Елванген отваря вратите си за храни,произведени в Троян

Голям магазин в Елвангенотваря вратите си за храни,произведени в Троян● Присъствието в системата на „Едека- Шнел“ е отлична препоръка за контакти и с други филиали на най-големия в Германия Съюз за търговия на дребно

По покана на партньорския град Елванген, Германия, Община Троян участва от 10 до 14 януари със свой щанд в провеждащия се там ежегоден зимен базар. Представители на нашата община бяха управителят на Националното изложение Иван Чакъров и Цветелина Калчева – гл. експерт „Търговия и туризъм“ в общинската администрация. Със свои щандове са участвали и побратимените с Елванген общини Лангър (Франция) и Абиатеграсо (Италия).

Троянският щанд всеки ден е предлагал дегустации на местни продукти, информация за региона, за бизнеса, хотелиерството и туризма, рекламни материали за общината. Той е посетен и от кмета на Елванген Карл Хилзенбек.

За тези четири дни нашите представители са провели работни срещи с експерти от Община Елванген, както и с представители на бизнеса и са очертали конкретни стъпки за сътрудничество между двете общини в икономически аспект. Продължете да четете Голям магазин в Елванген отваря вратите си за храни,произведени в Троян

41 проекта в Интегрирания план

41 проекта в Интегрирания план● Един от най-важните документи за развитието на града ни до 2020 г. бе подложен на публична дискусия

На 20 декември 2013 г. между Министерството на регионалното развитие и Община Троян беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След проведена обществена поръчка беше избран изпълнител – Обединение „Зелени хоризонти“. Екипът извърши всички предвидени по проекта дейности, проведени бяха социологично проучване, фокус-групи, обществено обсъждане на аналитичната част и визията на плана. Продължете да четете 41 проекта в Интегрирания план

Горското в Троян пак с нов началник

Милко Станчев● Бившият зам.-министър Милко Станчев стана шеф на ДГС-Троян

Нов директор има вече Държавното горско стопанство в Троян. От средата на януари начело на структурата е инж. Милко Станчев. Със заповед на директора на Северозападно държавно предприятие (СДП) -Враца, инж.Цветко Цветков, е прекратен договорът за управление на досегашния шеф инж. Николай Добрев. На негово място е назначен от 15 януари инж. Станчев, като Добрев встъпи в длъжност в края на декември 2013 г. на мястото на дългогодишния директор инж. Димитър Шишков, който сега е зам.-директор на СДП – Враца, предприятието, което ръководи 23-те горски стопанства в Северозапада и под която административна шапка е и троянското горско. Продължете да четете Горското в Троян пак с нов началник

Влакът остава

влакът за троян оставаОт 12 януари спря движението на 38 влака в националната железопътна мрежа, но по информация от Холдинг „БДЖ“ по ж.п. линията Троян – Левски броят на влаковете, дните им на движение и крайната за движението им гара няма да бъдат променени или намалени.

От 14 декември м.г. ежедневно от ж.п. гара Троян заминават влакове в 5.05, 7.48 и 16.30 часа, а в дните понеделник, сряда, петък и неделя заминава и влак в 13.15 часа. Влакът, заминаващ в 7.48 ч. е директен до Плевен, а останалите са до гара Левски. Със спирането на влакове по другите ж.п. линии е възможна промяна в установените след 14 декември връзки във възелни гари, поради което е препоръчително пътниците да се информират за тях предварително. Продължете да четете Влакът остава

Учиха педагози да се справят с агресията

Учиха педагози да се справят с агресиятаЗа втори път Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ОбКБППМН) и Районното управление „Полиция“ в нашия град, си партнираха в организиране на обучение за педагози от общините Троян и Априлци. Този път неговата тема бе „Превенция на агресивното поведение и противопоставяне на насилието в училище“, а лектор – психологът Йордан Танковски, който води и предишния семинар, посветен на проблемите с наркоманиите. Продължете да четете Учиха педагози да се справят с агресията

Само един язовир е изряден

Само един язовир е изряденСамо един язовир (държавна собственост) от всичките 25 на територията на Ловешка област е в изправно състояние. Това сочат резултатите от проверка на техническото състояние на потенциално опасните язовири, защитните съоръжения, речните корита и отводящите дерета, възложена от областния управител Милко Недялков и извършена в периода 20 октомври – 6 ноември.

В неизправно – частично работоспособно състояние, са язовирните стени на 18 язовира. Седем от тях са общински (Селището, Ледевото, Каленик, Тодоричене, Шарковското, Боаза и Витина Лъка) и 11 – държавни (Пустия, Александрово, Мишковец, Пелик Дере, КОС-1, КОС-2, Сопот, Морун, Каменец, Крапец и Света). На техните собственици (респ. ползватели) са дадени съответните предписания. Обектите могат да се експлоатират, но при облекчени условия. Продължете да четете Само един язовир е изряден

Наш мебелопроизводител в търговска мисия до Саудитска Арабия

Saudi Build● Българските мениджъри са присъствали на официалното откриване на специализираната изложба Saudi Build

Троянската мебелна фирма „Рико стил“ бе сред 12-те български компании от сектор „Производство на мебели и дървообработване“, които от 8 до 14 ноември участваха в търговска мисия до Саудитска Арабия.

Проявата е организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в изпълнение на проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Агенцията поема разходите на участниците за: самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване и логистика на място. Продължете да четете Наш мебелопроизводител в търговска мисия до Саудитска Арабия

В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

алтернативна-площадка-за-изграждане-на-залата

След дебатите за многофункционалнатаспортна зала остана въпросът:

А сега накъде?

Близо цял академичен час от времето на октомврийското си заседание отделиха общинските съветници на информация от кмета относно направено проучване за изграждане на многофункционална спортна зала в Троян. От последвалото решение обаче не става ясно какво се случва оттук нататък, освен че градоначалникът трябва да разговаря със Светия синод за предоставяне на терен (намиращ се близо до предложения в информацията) като алтернативна площадка за изграждане на залата. Продължете да четете В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ