Архив за етитет: Общинско заседание

Общинско заседание днес

Общинско заседание днес38-ото заседание на Общинския съвет в Троян ще бъде днес от 13,30 ч. в залата на Общината. Заседанията са публични и гражданите може да присъстват. Днес в дневния ред има редица важни точки, включително и предложение да се поеме дългосрочен дълг. Его целият проект за дневен ред:

1. Информация относно текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2010 г.
2. Промени в числеността на персонала и капацитета на домашен социален патронаж.
3. Частична актуализация на бюджета и Поименните списъци за капиталови разходи за 2010 г.
4. Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг. Продължете да четете Общинско заседание днес