Архив за етитет: данъци

Такситата в Троян ще плащат 500 лева данък

Троян, 2 август /Даниела Балабанова, БТА/
В Троян годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници ще е 500 лева. Това са решили общинските съветници в Троян с гласуваната на последното си заседание актуализация на Наредба 6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Троян, съобщават от администрацията.
Досега троянските таксиметровите превозвачи са плащали по 20 лева годишна такса за стикер.
Данъкът е въведен тази година с изменение на Закона за местните данъци и такси и ще влезе в сила от 2017 г. Размерът му се определя от Общинския съвет в границите от 300 до 1000 лева в срок до 30 октомври на предходната година, а за 2017 г. – до 30 септември 2016 г.
Данъчно задължени са таксиметровите превозвачи на пътници, имащи регистрация от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешително за дейността, издадено от кмета на общината. Броят на издадените в Троян подобни разрешителни е относително постоянен за последните четири години – около 60.
„Обемът на дейността в Община Троян не налага нито ограничаването, нито насърчаването й. Характерът на дейността е близък до някои патентни дейности, а практиката тук е за патентен данък да се определят стойности под средното от предвиденото в закона. Ето защо общинската администрация намира за целесъобразно данъкът да се определи в размер от 500 лева“, се казва в мотивите към внесеното от кмета Донка Михайлова предложение.

/ИС/

Източник: БТА

103% е изпълнението на местните приходи

НАП ТроянНа 30 октомври изтече срокът за внасяне на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства, а ден по-късно – и срокът за внасяне на четвърта вноска на патентния данък, напомнят от отдел „Местни приходи“ в Община Троян. И добавят, че невнесените в тези срокове налози се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

От отдела информират още, че изпълнението на планираните за 2014 г. приходи към края на октомври е 103%, като те са с 480 000 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Общият размер на събраните приходи от отдела 3 965 000 лева. Продължете да четете 103% е изпълнението на местните приходи

До 15 април местният бизнес може да подаде заявление за облекчение по ТБО и ДНИ

Кметът Акимов преди дни е имал среща с представители на местния бизнес по повод промените в Закона за местните данъци и такси от първи януари т.г., променящи основата, върху която се изчисляват такса битови отпадъци и данък недвижимо имущество. Част от предприятията не са се възползвали или са пропуснали да подадат в необходимия срок / 30.11.2010 г./ декларация и заявление по чл. 19, ал.1 и 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян. Сега данък недвижими имоти и такса битови отпадъци при тях се изчисляват върху по-високата от отчетната стойност на имота и данъчната оценка. Според градоначалника  това утежнява  финансово местния бизнес.
Затова  общинското ръководство предложи и Общинският съвет прие облекчения за юридическите лица, чиито имоти са на територията на общината.  Продължете да четете До 15 април местният бизнес може да подаде заявление за облекчение по ТБО и ДНИ

65 стотинки данък за нощувка в четиризвездните хотели

70 стотинки данък за нощувка в четиризвездните хотелиСлед бурни дебати Общинският съвет прие размера на туристическия данък, който ще се плаща от тази година вместо познатата туристическа такса. Прието бе предложението на кмета  – второ след първоначалното, в което се предлагаше зониране на туристическите обекти и  данък, съобразен с това и с категорията, за данъчния размер на дължимото. И така,  за категория 4 звезди ще се дължат 65 стотинки на нощувка, като за по-ниска категория дължимото пада само с 10 стотинки. При три звезди данъкът е 55 стотинки на нощувка, при 2 звезди е 45 ст., при една звезда – 35 стотинки. 25 стотинки ще дължат на нощувка собствениците, предоставящи самостоятелни стаи. Продължете да четете 65 стотинки данък за нощувка в четиризвездните хотели

Плащането на новите данъци и такси започва от 1 март

Плащането на  новите данъци и такси започва от 1 март От отдел „Местни приходи“ в Троян информират, че кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2011 г. започва на 1 март. От тази дата и всички собственици на превозни средства  – граждани и фирми с постоянен адрес  или седалище  и адрес на управление на територията на Троянска община, ще могат да се издължават на касата на отдела или по банков път по сметка на община Троян в  Общинска банка.Данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци ще се плаща на две равни вноски – от 1 март  до 30 юни и до 30 октомври. Отстъпка от 5 на сто ще бъде направена за лицата, които  платят пълния размер на данъка и таксата до 30 април. Същото се отнася и за плащането на данъка върху превозните средства. Продължете да четете Плащането на новите данъци и такси започва от 1 март