Архив за етитет: местни данъци

Издължаваме се към Общината

SAMSUNG DIGITAL CAMERA● Плащането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци може да се извърши и преди получаване на съобщение

На 13 февруари започна кампанията по събиране на местните данъци и такси, съобщават от отдел „Местни приходи“ на Община Троян и напомнят на гражданите и на ръководителите на предприятия сроковете за внасяне на задълженията за 2015 година. Данъкът върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства също се плаща на две равни вноски, като сроковете и в този случай са до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се плаща на четири вноски: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто – до 30 април, за третото – до 31 юли, и за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Туристическият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Продължете да четете Издължаваме се към Общината

103% е изпълнението на местните приходи

НАП ТроянНа 30 октомври изтече срокът за внасяне на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства, а ден по-късно – и срокът за внасяне на четвърта вноска на патентния данък, напомнят от отдел „Местни приходи“ в Община Троян. И добавят, че невнесените в тези срокове налози се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

От отдела информират още, че изпълнението на планираните за 2014 г. приходи към края на октомври е 103%, като те са с 480 000 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Общият размер на събраните приходи от отдела 3 965 000 лева. Продължете да четете 103% е изпълнението на местните приходи

Повече местни приходи отчитат в Общината

4,219 млн.лв. приходи от данъци и такси са събрани през 2012 г. в Община Троян  от отдел „Местни приходи”, съобщи Маргарита Генкова, Връзки с обществеността. Постъпилото в местната хазна е с 305 000 лв. повече от събраното в отдела година по-рано. Това се случва в условия на криза, свиване на бизнеса и зачестилите случаи на фирми с обявена процедура по несъстоятелност, намаляващо възможността за погасяване на натрупаните задължения. Освен това Община Троян е единствената, която в началото на  2012 г. намали местни данъци.  Това се отнасяше за данъка върху МПС,  за патентния данък за малкия бизнес – намален с 5%. Освен това  със 7% бяха намалени месечните наемни цени на всички имоти общинска собственост,