Архив за етитет: Общински съвет

Другари и другарки общински съветници от ОбС Троян – къде ви е Правилника на ОбС Троян за мандат 2015-2019 г?

Ще започна със ЗМСМА и чл.21, ал.3 –

„Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.“

Някъде да прочетохте, че ОбС прави изменения на някакви стари правилници на някой друг състав на ОбС Троян? Тогава какви „изменения и допълнения правите? На кой Правилник? Приемете си ваш Правилник, а след това си правете „изменения и допълнения“! Ако можете.

А някъде да прочетохте, че днешния ОбС има Решение, в което да е приел за СВОЙ Правилник някакъв стар и на друг състав на ОбС правилник? Няма такова Решение. Как тогава променяте някакъв чужд /друг/ /не ваш/ Правилник и защо? Това, че го променяте – НЕ ГО ПРАВИ ВАШ /на този състав на днешния ОбС Троян/ Правилник!

Какво се случва на практика. С Решение N:8/19.11.2015 , цитирам “Общинският съвет Троян избира осем членна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността  на Общински съвет Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:…” Продължете да четете Другари и другарки общински съветници от ОбС Троян – къде ви е Правилника на ОбС Троян за мандат 2015-2019 г?

На 10.11.2015 г. Общински съвет Троян започна работа. Благоразумие, Истини, Законосъобразност, дали?

1. Благоразумието. Още преди да бъде гласуван дневният ред, с което да стартира на практика тази първа сесия на ОбС Троян – общинският съветник г-н Радевски предлага сесията да бъде прекратена, защото ги нямало трима общински избранници, които не били положили Клетвата си. Това са двамата кандидати за кмет Ангелов и Шишков, както и лидерът на ГЕЕРБ Троян Миховски. Защо е благоразумие? Ами защото това не е никакво основание за прекратяването на тази първа и Учредителна сесия на ОбС Троян. След като г-н Радевски и останалите избраници от листите на ГЕРБ и Избор за Троян твърдят, че сесията била много важна – ами защо не накараха Ангелов, Шишков и Миховски /при Миховски случаят е по-особен/ да дойдат и да положат Клетва и Учредителното събрание на ОбС Троян да се проведе? След което да напуснат и да бъдат заменени от следващите в листите си? Отделен е въпросът дали не можеше още на тази сесия да дойдат Продължете да четете На 10.11.2015 г. Общински съвет Троян започна работа. Благоразумие, Истини, Законосъобразност, дали?

Мерак 8

Тази статия е писана през “далечната 1999-та година. Поводът бяха същите тези идиотщини, които и днес се разиграват в новия ОбС Троян мандат 2015-2019.

16 години от тогава. 16 пропилени години, които са жертва на непобедимата троянска простотия, неподправената селяндурщина, удивителната неграмотност и некомпетентност и най-вече – безумното тоталитарно мислене и нагласа.

В Троян окончателно се доказа, че Демокрацията е „Mission Imposible“. Демокрацията никога не е била и никога няма да бъде среда за живот на роба и страхливата рая. За робите и раята е отредена друга Система, където животът ти пукната пара не струва и си или физически или икономически роб или и двете заедно. Уникалното за България и Троян е, че тук робите и раята са изпаднали в собственото си „Авторобство“, с което втрещяваме цял свят, а в Европа ни наричат „Идиотите на Балканите“. Това обаче не смущава никого, а вечно благодарната рая никога не пропуска да овласти собствените си палачи, след което робът или мрънка някъде тихичко да не го чуят или се прави на бабаит, когато се завие с юргана през глава. Продължете да четете Мерак 8

Село Троян

Едно от нещата, които написах, но не внесох като точка от дневният ред за сесия на ОбС Троян бе това „Предложение за Решение“, за което до ден днешен съжалявам.

До Председателят на ОбС Троян

тук

Предложение за обявяването на Троян за село.

/На основание на чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.2 от ЗМСМА/

 

През настоящата 2010 година, Троян ще чества 142 години от обявяването му за град.

Като изключим последните 15 години, през цялата си история на развитие като град, Троян се е радвал на просперитет, увеличаване на човешкия ресурс, развитие на местните занаяти, промишленост, култура, спорт, образование, здравеопазване и не на последно място – строителство на обществени сгради, пътища, комуникации и инфраструктура. Продължете да четете Село Троян

Днес е първата сесия на новия Общински съвет

Последни за областта ще конституираме новите си местни органи на управление в Троян. Причината – подадена жалба от коалиция „Избор за Троян“, че поради техническа грешка в една от секциите е сбъркан техният резултат, което пък е довело до ощетяването им с един съветник. Съдът гледа това дело миналата седмица, при положителен за тях резултат ще имат представителство от 4 съветници, а на ГЕРБ вместо определените първоначално 10 ще станат 9.
Първата сесия на новоизбрания Общински съвет е насрочена от областния управител Ваня Събчева за днес /14 ноември/, от 13,30 ч. Граждани имат право да присъстват на церемонията.
Най-напред народните избраници ще трябва да положат клетва, в която основният момент е – да работят за благоденствието на гражданите, като се съобразяват със законите на страната. Продължете да четете Днес е първата сесия на новия Общински съвет

Днес – последно заседание на Общинския съвет за 2010-а

Заседанието е с 16 точки, всички предложения са внесени от кмета Минко Акимов. Ето и предварителния дневен ред, като напомняме, че заседанията са публични, всеки може да присъства, началото е в 13,30 ч..

1. Промени в Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Троян.
2.  Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.
3.  Подробен устройствен план – План за регулация за частично изменение на регулационен план, като се промени уличната регулация на улица с осови точки 570а – 571а и улица с осови точки 578-579-580-581-582-583-584 по регулационния план на гр.Троян, община Троян. Продължете да четете Днес – последно заседание на Общинския съвет за 2010-а